Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  10.776.456,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.33 crt - AAA

  8.939.107,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  11.291.548,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.33 crt - AAA

  13.907.197,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  26.501.759,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  19.243.492,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  16.355.581,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Zircon Nâu

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  24.235.921,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  16.887.371,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Zircon Nâu

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  20.806.032,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  11.354.378,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Zircon Nâu

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.88 crt - AAA

  20.743.202,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Zircon Nâu

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.05 crt - AAA

  38.134.063,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Zircon Nâu

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  19.092.078,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Zircon Nâu

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  21.221.218,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng