Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  14.144.364,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.33 crt - AAA

  8.712.693,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.434 crt - AAA

  13.300.972,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.33 crt - AAA

  13.680.783,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.862 crt - AAA

  46.963.926,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.7 crt - AAA

  18.790.664,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.738 crt - AAA

  24.902.710,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Zircon Trắng

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  24.009.507,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  16.717.560,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Zircon Trắng

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  22.645.646,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Bông tai nữ Wahda Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  13.646.821,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Heans Đá Zircon Trắng

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.88 crt - AAA

  20.290.374,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Zircon Trắng

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.05 crt - AAA

  37.454.821,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Zircon Trắng

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.844 crt - AAA

  23.790.168,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Yuans Đá Zircon Trắng

  Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.988 crt - AAA

  27.164.586,00 ₫
  8.360.337  - 743.968.166  8.360.337 ₫ - 743.968.166 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng