Đang tải...
Tìm thấy 480 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brezza Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 2. Bông tai nữ Manatua Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.666.745,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 3. Bông tai nữ Bohanan Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.147.140,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 4. Khuyên kẹp vành tai Suilup Khuyên vành tai

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.235.427,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 5. Bông tai nữ Providencia Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  7.005.531,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 6. Bông tai nữ Treibered Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  7.689.018,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 7. Bông tai nữ Calderone Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  5.862.140,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 8. Bông tai nữ Aur Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.782.131,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 9. Bông tai nữ Zarembarad Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  9.118.540,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 10. Bông tai nữ Assuming Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.072.210,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 11. Bông tai nữ Meldrum Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  8.882.504,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 12. Bông tai nữ Sbapna Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Sbapna

  Vàng 14K
  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 35.660.205  3.613.567 ₫ - 35.660.205 ₫
 13. Bông tai nữ Rend Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  6.657.136,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 14. Bông tai nữ Anguis Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 15. Bông tai nữ Aquents Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.955.890,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 16. Bông tai nữ Paseduluran Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  14.669.645,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 17. Bông tai nữ Musgrove Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  8.518.826,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 18. Bông tai nữ Hidalgo Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.832.040,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên kẹp vành tai Brzina Khuyên vành tai

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  10.166.270,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 21. Bông tai nữ Arredondos Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  6.906.191,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 22. Bông tai nữ Issoria Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  16.183.506,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 23. Bông tai nữ Mailhotod Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.649.128,00 ₫
  2.516.591  - 26.136.667  2.516.591 ₫ - 26.136.667 ₫
 24. Bông tai nữ Forsyth Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.619.028,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 25. Bông tai nữ Dansereaud Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.296.105,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 26. Bông tai nữ Ederastar Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Ederastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  7.733.169,00 ₫
  4.330.167  - 49.867.683  4.330.167 ₫ - 49.867.683 ₫
 27. Bông tai nữ Relasyon Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 28. Bông tai nữ Kanisha Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  6.391.949,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 29. Bông tai nữ Zalewski Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.115 crt - VS

  8.931.464,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 30. Bông tai nữ Musicke Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  5.139.029,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 31. Bông tai nữ Graphy Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Graphy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  7.822.037,00 ₫
  4.202.810  - 43.839.414  4.202.810 ₫ - 43.839.414 ₫
 32. Bông tai nữ Melamas Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.734.033,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 33. Bông tai nữ Olympos Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Olympos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.440.598,00 ₫
  5.242.899  - 58.627.073  5.242.899 ₫ - 58.627.073 ₫
 34. Bông tai nữ Chaparro Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  6.609.589,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 35. Bông tai nữ Deandra Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Deandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.228 crt - AAA

  8.230.997,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 36. Bông tai nữ Brazeaus Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  5.560.444,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 37. Bông tai nữ Extralove Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 38. Bông tai nữ Benir Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  6.719.684,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫
 39. Bông tai nữ Chubb Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Chubb

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.170.501,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫
 40. Bông tai nữ Roscoear Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  13.075.691,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 41. Bông tai nữ Kalista Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  5.920.442,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 42. Bông tai nữ Dove Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  10.215.233,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 43. Bông tai nữ Anthan Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Anthan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.538.171,00 ₫
  3.979.226  - 48.636.560  3.979.226 ₫ - 48.636.560 ₫
 44. Bông tai nữ Vriller Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Vriller

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  4.860.825,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 45. Bông tai nữ Thelmo Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Thelmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.745.637,00 ₫
  2.753.194  - 28.018.732  2.753.194 ₫ - 28.018.732 ₫
 46. Bông Tai Shakita Khuyên vành tai

  Bông Tai GLAMIRA Shakita

  Vàng Hồng 14K
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 25.259.310  2.559.610 ₫ - 25.259.310 ₫
 47. Bông tai nữ Plantz Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.151 crt - VS

  10.985.606,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 48. Bông tai nữ Verset Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Verset

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  9.732.405,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 49. Bông tai nữ Veracite Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Veracite

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.994.592,00 ₫
  3.247.908  - 33.523.421  3.247.908 ₫ - 33.523.421 ₫
 50. Bông tai nữ Andover Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  16.843.219,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 51. Bông tai nữ Decuman Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Decuman

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  6.453.081,00 ₫
  3.678.095  - 38.900.753  3.678.095 ₫ - 38.900.753 ₫
 52. Bông tai nữ Anca Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Anca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  5.905.726,00 ₫
  3.376.965  - 35.929.073  3.376.965 ₫ - 35.929.073 ₫
 53. Bông Tai Grandene Khuyên vành tai

  Bông Tai GLAMIRA Grandene

  Vàng Trắng 14K
  5.079.315,00 ₫
  2.946.778  - 29.080.050  2.946.778 ₫ - 29.080.050 ₫
 54. Bông tai nữ Bozelle Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  11.300.887,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 55. Bông tai nữ Expectancy Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 56. Bông tai nữ Conforti Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  7.084.775,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 57. Bông tai nữ Apsuvai Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  7.283.737,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 58. Bông tai nữ Expertise Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  7.645.435,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 59. Bông tai nữ Donte Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  6.254.404,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 60. Bông tai nữ Francie Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Francie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  4.987.617,00 ₫
  2.860.741  - 29.702.688  2.860.741 ₫ - 29.702.688 ₫
 61. Bông tai nữ Benedic Khuyên vành tai

  Bông tai nữ Benedic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 26.943.266  2.581.119 ₫ - 26.943.266 ₫

You’ve viewed 60 of 480 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng