Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Pygou Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  8.663.730,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Pyrrit Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  11.744.943,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 3. Khuyên kẹp vành tai Brzina Hình Chữ Nhật Dài

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Brzina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  10.166.270,00 ₫
  4.108.281  - 51.013.902  4.108.281 ₫ - 51.013.902 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Zukunft Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  15.134.360,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 5. Bông tai nữ Patnode Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Patnode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  15.526.622,00 ₫
  2.817.722  - 38.476.227  2.817.722 ₫ - 38.476.227 ₫
 6. Bông tai nữ Voyou Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Voyou

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  5.788.838,00 ₫
  2.882.249  - 39.113.015  2.882.249 ₫ - 39.113.015 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Judes Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Judes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  6.222.421,00 ₫
  2.279.988  - 10.600.702  2.279.988 ₫ - 10.600.702 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Czysty Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Czysty

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.534 crt - AAA

  20.053.487,00 ₫
  5.858.462  - 93.593.889  5.858.462 ₫ - 93.593.889 ₫
 9. Bông tai nữ One Love Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ One Love

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  14.481.438,00 ₫
  4.839.599  - 76.782.649  4.839.599 ₫ - 76.782.649 ₫
 10. Bông tai nữ Portacuore Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Portacuore

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - AAA

  16.160.864,00 ₫
  7.259.399  - 90.848.622  7.259.399 ₫ - 90.848.622 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Loistaa Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 12. Bông tai nữ Laertes Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Laertes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.182 crt - VS

  14.211.440,00 ₫
  6.240.536  - 74.348.701  6.240.536 ₫ - 74.348.701 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Carydella Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Carydella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  14.230.118,00 ₫
  5.943.367  - 70.188.340  5.943.367 ₫ - 70.188.340 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Gleor Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Gleor

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  10.396.365,00 ₫
  4.602.997  - 77.433.594  4.602.997 ₫ - 77.433.594 ₫
 15. Bông tai nữ Swerte Hình Chữ Nhật Dài

  Bông tai nữ Swerte

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.122 crt - VS

  10.775.890,00 ₫
  4.839.599  - 54.381.814  4.839.599 ₫ - 54.381.814 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Etarda Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Etarda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.53 crt - VS

  11.845.130,00 ₫
  5.582.520  - 134.871.994  5.582.520 ₫ - 134.871.994 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Gicgea Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Gicgea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.614 crt - VS

  12.117.393,00 ₫
  5.624.973  - 88.796.745  5.624.973 ₫ - 88.796.745 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Mants Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Mants

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.29 crt - VS

  9.846.743,00 ₫
  4.924.504  - 69.197.780  4.924.504 ₫ - 69.197.780 ₫
 19. Xỏ khuyên tai Bevegels Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Bevegels

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  6.222.421,00 ₫
  2.279.988  - 10.600.702  2.279.988 ₫ - 10.600.702 ₫
 20. Xỏ khuyên tai Ikusasa Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Ikusasa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  7.120.152,00 ₫
  2.538.100  - 14.141.817  2.538.100 ₫ - 14.141.817 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Elysium Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Elysium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.758.626,00 ₫
  4.172.810  - 50.914.852  4.172.810 ₫ - 50.914.852 ₫
 22. Bông Tai Griswold Hình Chữ Nhật Dài

  Bông Tai GLAMIRA Griswold

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  12.037.299,00 ₫
  5.773.557  - 73.358.136  5.773.557 ₫ - 73.358.136 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Agria Hình Chữ Nhật Dài

  Xỏ khuyên tai Agria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  11.258.435,00 ₫
  3.871.679  - 48.877.122  3.871.679 ₫ - 48.877.122 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng