Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Giọt Nước

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.370.228,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Bông tai nữ Kanisha Giọt Nước

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  6.391.949,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 3. Bông tai nữ Roscoear Giọt Nước

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  13.075.691,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 4. Bông tai nữ Andover Giọt Nước

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  16.843.219,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 5. Bông tai nữ Gwendolyn Giọt Nước

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  15.729.262,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 6. Bông tai nữ Aybsiz Giọt Nước

  Bông tai nữ Aybsiz

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.314 crt - VS1

  33.488.896,00 ₫
  4.043.754  - 80.575.085  4.043.754 ₫ - 80.575.085 ₫
 7. Bông tai nữ Kempker Giọt Nước

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.434 crt - VS

  9.395.331,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 8. Bông tai nữ Searles Giọt Nước

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  12.010.980,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 9. Bông tai nữ Desejo Giọt Nước

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.738 crt - VS

  24.761.201,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng