Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Elleo Trái Tim

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.326.389,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 2. Bông tai nữ Bozelle Trái Tim

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  11.300.887,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 3. Bông tai nữ Gaskell Trái Tim

  Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  7.712.509,00 ₫
  2.602.629  - 126.296.570  2.602.629 ₫ - 126.296.570 ₫
 4. Bông tai nữ Poucheres Trái Tim

  Bông tai nữ Poucheres

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  6.624.306,00 ₫
  2.710.175  - 126.056.000  2.710.175 ₫ - 126.056.000 ₫
 5. Bông tai nữ Foutch Trái Tim

  Bông tai nữ Foutch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  9.811.650,00 ₫
  2.753.194  - 126.480.530  2.753.194 ₫ - 126.480.530 ₫
 6. Bông tai nữ Coppock Trái Tim

  Bông tai nữ Coppock

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.056.984,00 ₫
  3.979.226  - 245.248.835  3.979.226 ₫ - 245.248.835 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Heans Trái Tim

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  15.337.568,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 8. Bông tai nữ Lux Trái Tim

  Bông tai nữ Lux

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  7.577.509,00 ₫
  3.312.436  - 189.791.545  3.312.436 ₫ - 189.791.545 ₫
 9. Bông tai nữ Gonflage Trái Tim

  Bông tai nữ Gonflage

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  5.845.442,00 ₫
  2.882.249  - 127.754.105  2.882.249 ₫ - 127.754.105 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Etirhpen Trái Tim

  Xỏ khuyên tai Etirhpen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  10.459.476,00 ₫
  5.312.804  - 161.305.832  5.312.804 ₫ - 161.305.832 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Borke Trái Tim

  Xỏ khuyên tai Borke

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  9.086.842,00 ₫
  4.181.583  - 240.437.537  4.181.583 ₫ - 240.437.537 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Hoferin Trái Tim

  Xỏ khuyên tai Hoferin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.594 crt - VS

  13.143.332,00 ₫
  5.094.315  - 509.771.163  5.094.315 ₫ - 509.771.163 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Selle Trái Tim

  Xỏ khuyên tai Selle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.476 crt - VS

  13.317.105,00 ₫
  4.966.957  - 359.403.955  4.966.957 ₫ - 359.403.955 ₫
 14. Bông tai nữ Ceiges Trái Tim

  Bông tai nữ Ceiges

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.529.680,00 ₫
  3.333.945  - 231.522.482  3.333.945 ₫ - 231.522.482 ₫
 15. Bông tai nữ Babonestes Trái Tim

  Bông tai nữ Babonestes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.155 crt - VS

  7.223.171,00 ₫
  3.484.511  - 182.546.296  3.484.511 ₫ - 182.546.296 ₫
 16. Bông tai nữ Dabircer Trái Tim

  Bông tai nữ Dabircer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  8.839.202,00 ₫
  3.699.604  - 331.979.554  3.699.604 ₫ - 331.979.554 ₫
 17. Bông tai nữ Dekian Trái Tim

  Bông tai nữ Dekian

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  7.987.318,00 ₫
  3.484.511  - 237.253.584  3.484.511 ₫ - 237.253.584 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng