Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Gossec Marquise

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hactub Marquise

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Anism Marquise

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.713.839,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Onor Marquise

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.652.608,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 5. Bông tai nữ Azzie Marquise

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  7.932.697,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 6. Bông tai nữ Bohanan Marquise

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.147.140,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 7. Bông tai nữ Anguis Marquise

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 8. Bông tai nữ Dansereaud Marquise

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.296.105,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 9. Bông tai nữ Donte Marquise

  Bông tai nữ Donte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  6.254.404,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 10. Bông tai nữ Endreses Marquise

  Bông tai nữ Endreses

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.147 crt - VS

  8.414.109,00 ₫
  2.796.212  - 37.754.530  2.796.212 ₫ - 37.754.530 ₫
 11. Bông tai nữ Bertimi Marquise

  Bông tai nữ Bertimi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  6.375.251,00 ₫
  3.140.361  - 36.877.176  3.140.361 ₫ - 36.877.176 ₫
 12. Bông tai nữ Grunewald Marquise

  Bông tai nữ Grunewald

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  6.254.404,00 ₫
  2.774.703  - 36.240.393  2.774.703 ₫ - 36.240.393 ₫
 13. Bông tai nữ Gadd Marquise

  Bông tai nữ Gadd

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  9.605.613,00 ₫
  3.011.306  - 34.131.910  3.011.306 ₫ - 34.131.910 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Hehw Marquise

  Xỏ khuyên tai Hehw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.040.527,00 ₫
  4.457.526  - 49.075.238  4.457.526 ₫ - 49.075.238 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Latipicco Marquise

  Xỏ khuyên tai Latipicco

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  13.933.799,00 ₫
  5.157.993  - 123.466.388  5.157.993 ₫ - 123.466.388 ₫
 16. Bông tai nữ Rabab Marquise

  Bông tai nữ Rabab

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  7.255.436,00 ₫
  3.355.455  - 37.980.948  3.355.455 ₫ - 37.980.948 ₫
  Mới

 17. Bông tai nữ Whitne Marquise

  Bông tai nữ Whitne

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  11.066.549,00 ₫
  5.136.768  - 58.556.324  5.136.768 ₫ - 58.556.324 ₫
  Mới

 18. Bông tai nữ Burgos Marquise

  Bông tai nữ Burgos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.188 crt - VS

  7.943.167,00 ₫
  4.000.735  - 60.084.612  4.000.735 ₫ - 60.084.612 ₫
 19. Bông tai nữ Blenken Marquise

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 20. Xỏ khuyên tai Pinkflower Marquise

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  12.372.393,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Orabelle Marquise

  Xỏ khuyên tai Orabelle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.182 crt - VS

  13.876.630,00 ₫
  6.389.120  - 74.362.849  6.389.120 ₫ - 74.362.849 ₫
 22. Xỏ khuyên tai Anthoy Marquise

  Xỏ khuyên tai Anthoy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.332 crt - VS

  10.374.855,00 ₫
  4.627.336  - 67.103.454  4.627.336 ₫ - 67.103.454 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Aphaph Marquise

  Xỏ khuyên tai Aphaph

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.426 crt - VS

  13.516.632,00 ₫
  6.134.404  - 96.692.933  6.134.404 ₫ - 96.692.933 ₫
 24. Xỏ khuyên tai Donbando Marquise

  Xỏ khuyên tai Donbando

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  12.244.469,00 ₫
  5.179.220  - 70.980.790  5.179.220 ₫ - 70.980.790 ₫
 25. Xỏ khuyên tai Edwen Marquise

  Xỏ khuyên tai Edwen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  10.029.290,00 ₫
  4.818.372  - 68.787.402  4.818.372 ₫ - 68.787.402 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Eoted Marquise

  Xỏ khuyên tai Eoted

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  10.220.609,00 ₫
  4.733.467  - 59.136.505  4.733.467 ₫ - 59.136.505 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Essendora Marquise

  Xỏ khuyên tai Essendora

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.198 crt - VS

  10.602.967,00 ₫
  5.179.220  - 67.273.260  5.179.220 ₫ - 67.273.260 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Eyro Marquise

  Xỏ khuyên tai Eyro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.132 crt - VS

  8.330.620,00 ₫
  3.979.226  - 48.127.128  3.979.226 ₫ - 48.127.128 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Farnicato Marquise

  Xỏ khuyên tai Farnicato

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  10.035.234,00 ₫
  4.627.336  - 58.075.195  4.627.336 ₫ - 58.075.195 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Gostivares Marquise

  Xỏ khuyên tai Gostivares

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.172 crt - VS

  10.650.796,00 ₫
  5.157.993  - 64.061.009  5.157.993 ₫ - 64.061.009 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Indoyalo Marquise

  Xỏ khuyên tai Indoyalo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  9.511.085,00 ₫
  4.797.147  - 57.480.858  4.797.147 ₫ - 57.480.858 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Stende Marquise

  Xỏ khuyên tai Stende

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  8.520.807,00 ₫
  4.181.583  - 49.202.594  4.181.583 ₫ - 49.202.594 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Vimead Marquise

  Xỏ khuyên tai Vimead

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  13.552.010,00 ₫
  5.603.746  - 119.235.278  5.603.746 ₫ - 119.235.278 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Sormacia Marquise

  Xỏ khuyên tai Sormacia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  9.352.312,00 ₫
  4.194.319  - 48.834.667  4.194.319 ₫ - 48.834.667 ₫
 35. Bông tai nữ Sophin Marquise

  Bông tai nữ Sophin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  6.248.458,00 ₫
  2.968.287  - 59.461.974  2.968.287 ₫ - 59.461.974 ₫
 36. Bông tai nữ Bunyip Marquise

  Bông tai nữ Bunyip

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.044 crt - VS

  6.227.799,00 ₫
  3.333.945  - 35.844.164  3.333.945 ₫ - 35.844.164 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng