Đang tải...
Tìm thấy 29 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Hriht Princess

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Tomelon Princess

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.480.449,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 3. Bông tai nữ Musicke Princess

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  5.139.029,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Tagas Princess

  Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  16.099.167,00 ₫
  5.603.746  - 309.819.280  5.603.746 ₫ - 309.819.280 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Larapidite Princess

  Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.814.126,00 ₫
  2.366.025  - 21.243.293  2.366.025 ₫ - 21.243.293 ₫
 6. Khuyên kẹp vành tai Velocidad Princess

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Velocidad

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  5.963.461,00 ₫
  3.032.815  - 45.693.178  3.032.815 ₫ - 45.693.178 ₫
 7. Bông tai nữ Vassar Princess

  Bông tai nữ Vassar

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.6 crt - AAA

  7.642.603,00 ₫
  3.957.716  - 290.234.469  3.957.716 ₫ - 290.234.469 ₫
 8. Bông tai nữ Laconte Princess

  Bông tai nữ Laconte

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  5.559.595,00 ₫
  2.667.156  - 99.169.338  2.667.156 ₫ - 99.169.338 ₫
 9. Bông tai nữ Anno Princess

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  7.254.586,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Amulet Princess

  Xỏ khuyên tai Amulet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  7.889.960,00 ₫
  2.968.287  - 125.882.797  2.968.287 ₫ - 125.882.797 ₫
 11. Bông tai nữ Bittersweat Princess

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AA

  17.311.897,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 12. Bông tai nữ Strohos Princess

  Bông tai nữ Strohos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  7.859.395,00 ₫
  3.656.585  - 230.347.957  3.656.585 ₫ - 230.347.957 ₫
 13. Bông tai nữ Ausmusud Princess

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  6.122.516,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 14. Bông tai nữ Pangburnud Princess

  Bông tai nữ Pangburnud

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.126 crt - VS

  6.024.026,00 ₫
  2.903.759  - 69.494.948  2.903.759 ₫ - 69.494.948 ₫
 15. Bông tai nữ Stlaurente Princess

  Bông tai nữ Stlaurente

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  5.094.032,00 ₫
  2.774.703  - 44.730.918  2.774.703 ₫ - 44.730.918 ₫
 16. Bông tai nữ Univoque Princess

  Bông tai nữ Univoque

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  5.360.350,00 ₫
  3.011.306  - 53.999.740  3.011.306 ₫ - 53.999.740 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Formue Princess

  Xỏ khuyên tai Formue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.488.330,00 ₫
  6.134.404  - 180.352.914  6.134.404 ₫ - 180.352.914 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Byldra Princess

  Xỏ khuyên tai Byldra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  9.000.805,00 ₫
  4.521.204  - 124.032.428  4.521.204 ₫ - 124.032.428 ₫
 19. Xỏ khuyên tai Elfco Princess

  Xỏ khuyên tai Elfco

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  8.279.676,00 ₫
  4.351.394  - 98.957.074  4.351.394 ₫ - 98.957.074 ₫
 20. Xỏ khuyên tai Habba Princess

  Xỏ khuyên tai Habba

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  9.955.989,00 ₫
  5.051.862  - 119.461.695  5.051.862 ₫ - 119.461.695 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Ndes Princess

  Xỏ khuyên tai Ndes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  10.840.984,00 ₫
  5.412.709  - 895.396.692  5.412.709 ₫ - 895.396.692 ₫
 22. Xỏ khuyên tai Sollea Princess

  Xỏ khuyên tai Sollea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.164 crt - VS

  9.466.085,00 ₫
  5.030.636  - 87.721.278  5.030.636 ₫ - 87.721.278 ₫
 23. Bông tai nữ Ilopango Princess

  Bông tai nữ Ilopango

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  6.315.535,00 ₫
  3.549.039  - 50.787.493  3.549.039 ₫ - 50.787.493 ₫
 24. Bông tai nữ Hikmah Princess

  Bông tai nữ Hikmah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - AAA

  11.018.437,00 ₫
  3.699.604  - 42.396.021  3.699.604 ₫ - 42.396.021 ₫
 25. Xỏ khuyên tai Whero Princess

  Xỏ khuyên tai Whero

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  13.058.709,00 ₫
  4.538.468  - 54.806.337  4.538.468 ₫ - 54.806.337 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Ameliaser Princess

  Xỏ khuyên tai Ameliaser

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.464 crt - AAA

  25.026.672,00 ₫
  6.113.178  - 305.036.283  6.113.178 ₫ - 305.036.283 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Plinth Princess

  Xỏ khuyên tai Plinth

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.562.482,00 ₫
  5.929.783  - 133.503.894  5.929.783 ₫ - 133.503.894 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Akromatic Princess

  Xỏ khuyên tai Akromatic

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.966.178,00 ₫
  4.117.905  - 128.672.219  4.117.905 ₫ - 128.672.219 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Sebesseg Princess

  Xỏ khuyên tai Sebesseg

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.702.900,00 ₫
  2.301.498  - 21.093.861  2.301.498 ₫ - 21.093.861 ₫

You’ve viewed 29 of 29 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng