Đang tải...
Tìm thấy 673 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.064 crt - VS1

  7.601.000,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Lalyp Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  5.015.070,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Rewi Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.361.298,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Unurn Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  5.241.484,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Azid Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.398.374,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Cneen Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  5.498.180,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Elleo Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  26.184.781,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Fyht Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  4.372.053,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Klifica Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.17 crt - VS1

  29.681.462,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Malla Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  6.655.438,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Phlive Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.141.012,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Reki Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.114 crt - VS1

  10.795.137,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Byros Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.006 crt - VS1

  4.583.750,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Eskina Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  7.921.093,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Scyc Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.064 crt - VS1

  7.378.549,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Hetio Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Lydrot Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  7.461.756,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Hriht Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  38.809.343,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Nelois Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  5.126.295,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Minite Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.006 crt - VS1

  4.435.449,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Ulloon Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  5.126.295,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Uvass Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.103.936,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Orlen Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.029.786,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Arvise Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.287.148,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Ddod Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  4.631.580,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Latisca Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.435.449,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Bians Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Bians

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.068 crt - VS1

  8.813.729,00 ₫
  3.914.697  - 42.169.604  3.914.697 ₫ - 42.169.604 ₫
 29. Bông tai nữ Paseduluran Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  14.669.645,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Viskas Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.250.072,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Kholino Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.954.503,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 32. Bông tai nữ Melamas Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.215.163,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 33. Bông tai nữ Marceil Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Marceil

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  7.084.776,00 ₫
  3.075.834  - 35.957.372  3.075.834 ₫ - 35.957.372 ₫
 34. Bông tai nữ Volantaire Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Volantaire

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  5.345.916,00 ₫
  2.559.610  - 28.542.313  2.559.610 ₫ - 28.542.313 ₫
 35. Bông tai nữ Apsuvai Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.108 crt - VS1

  14.840.305,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 36. Bông tai nữ Zarembarad Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.165 crt - VS1

  9.854.386,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 37. Bông tai nữ Kula Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Kula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  4.886.296,00 ₫
  2.473.572  - 26.221.569  2.473.572 ₫ - 26.221.569 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Sinko Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Sinko

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.066 crt - VS1

  6.696.475,00 ₫
  2.817.722  - 34.513.981  2.817.722 ₫ - 34.513.981 ₫
 39. Bông tai nữ Shawnda Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.228 crt - VS1

  17.692.556,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 40. Bông tai nữ Aara Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  13.752.386,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 41. Bông tai nữ Agueda Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  6.946.381,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 42. Bông tai nữ Aimable Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.22 crt - VS1

  19.110.191,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 43. Bông tai nữ Alistar Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  15.087.097,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 44. Bông tai nữ Amandier Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  8.388.638,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 45. Bông tai nữ Anno Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  15.801.716,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 46. Bông tai nữ Arredondos Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.075 crt - VS1

  7.217.510,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 47. Bông tai nữ Ausmusud Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  11.867.772,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 48. Bông tai nữ Berkowitz Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  15.828.602,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 49. Bông tai nữ Bozelle Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.156 crt - VS1

  19.027.266,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 50. Bông tai nữ Brazeaus Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.115 crt - VS1

  12.013.244,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 51. Bông tai nữ Brent Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Brent

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.122 crt - VS1

  12.947.767,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 52. Bông tai nữ Broach Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Broach

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  11.178.909,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫
 53. Bông tai nữ Bryer Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Bryer

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  6.510.817,00 ₫
  3.333.945  - 35.504.543  3.333.945 ₫ - 35.504.543 ₫
 54. Bông tai nữ Bulloch Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Bulloch

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.066 crt - VS1

  7.865.622,00 ₫
  2.839.231  - 36.113.033  2.839.231 ₫ - 36.113.033 ₫
 55. Bông tai nữ Calderone Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  6.513.080,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 56. Bông tai nữ Callaham Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.13 crt - VS1

  15.198.322,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 57. Bông tai nữ Capote Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.188 crt - VS1

  16.692.654,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 58. Bông tai nữ Carnahan Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Carnahan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.136 crt - VS1

  10.739.380,00 ₫
  3.570.548  - 47.745.049  3.570.548 ₫ - 47.745.049 ₫
 59. Bông tai nữ Chambers Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Chambers

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  5.459.973,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫
 60. Bông tai nữ Chaparro Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.075 crt - VS1

  6.920.908,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 61. Bông tai nữ Chubb Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Chubb

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.359.175,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫

You’ve viewed 60 of 673 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng