Đang tải...
Tìm thấy 673 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.064 crt - VS1

  8.846.277,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Lalyp Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.298.087,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Rewi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.502.807,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Unurn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  5.722.613,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Azid Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.539.883,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Cneen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.045 crt - VS1

  6.375.535,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Elleo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  145.618.177,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Fyht Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  4.683.373,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Klifica Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.17 crt - VS1

  25.322.992,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Malla Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  7.589.396,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Phlive Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  5.820.254,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Reki Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.114 crt - VS1

  13.738.519,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Byros Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  4.725.259,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Eskina Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.054 crt - VS1

  9.307.879,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Scyc Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.064 crt - VS1

  8.623.826,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Hetio Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  9.874.197,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Lydrot Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  9.725.896,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Hriht Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.27 crt - VS1

  29.611.274,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Nelois Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  5.409.312,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Minite Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Ulloon Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  5.409.312,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Uvass Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  5.783.178,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Orlen Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  5.709.028,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Arvise Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.428.657,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Ddod Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  4.942.900,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Latisca Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Distortion Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.428.657,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 29. Bông tai nữ Verset Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Verset

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  9.732.405,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Thedora Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.614.034,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Viskas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.391.581,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Gisle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Xỏ khuyên tai Gisle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  5.149.785,00 ₫
  2.495.082  - 7.249.776  2.495.082 ₫ - 7.249.776 ₫
 33. Bông tai nữ Caftarer Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Caftarer

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.011 crt - VS1

  6.362.515,00 ₫
  3.247.908  - 32.815.877  3.247.908 ₫ - 32.815.877 ₫
 34. Bông tai nữ Menorah Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Menorah

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  5.758.557,00 ₫
  2.946.778  - 30.381.930  2.946.778 ₫ - 30.381.930 ₫
 35. Bông tai nữ Vulgariser Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Vulgariser

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  5.223.935,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 36. Bông tai nữ Lovetter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Lovetter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  7.179.305,00 ₫
  3.376.965  - 35.023.417  3.376.965 ₫ - 35.023.417 ₫
 37. Bông tai nữ Urbaniste Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Urbaniste

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  6.363.648,00 ₫
  2.903.759  - 31.259.281  2.903.759 ₫ - 31.259.281 ₫
 38. Bông tai nữ Yike Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Yike

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.668.839,00 ₫
  2.796.212  - 29.065.893  2.796.212 ₫ - 29.065.893 ₫
 39. Bông tai nữ Brezza Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  6.262.044,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 40. Bông tai nữ Shawnda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.228 crt - VS1

  18.201.988,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 41. Bông tai nữ Aara Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  14.261.818,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 42. Bông tai nữ Agueda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  8.672.788,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 43. Bông tai nữ Aimable Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.22 crt - VS1

  23.581.868,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 44. Bông tai nữ Alistar Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  15.596.529,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 45. Bông tai nữ Amandier Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  10.652.778,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 46. Bông tai nữ Anno Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  100.622.068,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 47. Bông tai nữ Apsuvai Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.108 crt - VS1

  15.349.737,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 48. Bông tai nữ Arredondos Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  8.660.900,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 49. Bông tai nữ Ausmusud Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  64.876.955,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 50. Bông tai nữ Berkowitz Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  16.338.034,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 51. Bông tai nữ Bozelle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.156 crt - VS1

  95.300.489,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 52. Bông tai nữ Brazeaus Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.115 crt - VS1

  65.248.841,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 53. Bông tai nữ Brent Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Brent

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.122 crt - VS1

  15.296.813,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 54. Bông tai nữ Broach Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Broach

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.14 crt - VS1

  15.707.189,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫
 55. Bông tai nữ Bryer Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Bryer

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.105.154,00 ₫
  3.333.945  - 35.504.543  3.333.945 ₫ - 35.504.543 ₫
 56. Bông tai nữ Bulloch Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Bulloch

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.066 crt - VS1

  9.563.727,00 ₫
  2.839.231  - 36.113.033  2.839.231 ₫ - 36.113.033 ₫
 57. Bông tai nữ Calderone Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  7.277.228,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 58. Bông tai nữ Callaham Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.13 crt - VS1

  15.707.754,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 59. Bông tai nữ Capote Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.188 crt - VS1

  17.202.086,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 60. Bông tai nữ Carnahan Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Carnahan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.136 crt - VS1

  13.371.443,00 ₫
  3.570.548  - 47.745.049  3.570.548 ₫ - 47.745.049 ₫
 61. Bông tai nữ Chambers Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông tai nữ Chambers

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  5.573.180,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫

You’ve viewed 60 of 673 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng