Đang tải...
Tìm thấy 577 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  6.497.231,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.066 crt - AAA

  7.942.885,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - AAA

  7.758.074,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.066 crt - AAA

  8.091.186,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  4.191.488,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  4.788.656,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Azid Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  4.228.564,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.045 crt - AAA

  4.790.637,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  5.835.820,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  4.173.941,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.17 crt - AAA

  11.851.357,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.716.486,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Anism Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.713.839,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  6.274.780,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Onor Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  7.275.247,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  5.062.899,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  4.914.598,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.27 crt - AA

  11.073.626,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.17 crt - AAA

  7.810.999,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.679.410,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.605.260,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  4.433.468,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Bông tai nữ Zalewski Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.115 crt - AAA

  5.874.875,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 29. Bông tai nữ Brezza Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 30. Bông tai nữ Arredondos Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  6.113.742,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Sanday Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Sanday

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.901.863,00 ₫
  2.581.119  - 8.779.202  2.581.119 ₫ - 8.779.202 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Zukunft Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - AAA

  14.228.704,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Kholino Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.784.693,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Orengut Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.072 crt - AAA

  6.647.514,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 35. Bông tai nữ Crader Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Crader

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  5.633.745,00 ₫
  2.710.175  - 34.556.433  2.710.175 ₫ - 34.556.433 ₫
 36. Khuyên kẹp vành tai Vrijedan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Vrijedan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  6.325.440,00 ₫
  3.226.399  - 36.254.538  3.226.399 ₫ - 36.254.538 ₫
 37. Bông tai nữ Befol Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Befol

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  7.817.508,00 ₫
  3.484.511  - 44.688.459  3.484.511 ₫ - 44.688.459 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Pletra Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Pletra

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  6.789.023,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 39. Bông tai nữ Aleasize Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Aleasize

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.42 crt - AAA

  13.492.859,00 ₫
  4.775.920  - 86.985.434  4.775.920 ₫ - 86.985.434 ₫
 40. Bông tai nữ Apsuvai Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - AAA

  7.085.625,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Armonia Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Armonia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  5.509.784,00 ₫
  2.753.194  - 10.790.891  2.753.194 ₫ - 10.790.891 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Dejlig Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  4.601.297,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 43. Bông tai nữ Melaenis Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Melaenis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.138 crt - AAA

  10.704.570,00 ₫
  5.011.674  - 62.079.891  5.011.674 ₫ - 62.079.891 ₫
 44. Bông tai nữ Berkowitz Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  8.158.827,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 45. Bông tai nữ Capote Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  9.022.879,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 46. Bông tai nữ Aara Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.082.611,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 47. Bông tai nữ Pape Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  7.639.773,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 48. Bông tai nữ Mechta Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Mechta

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  6.862.891,00 ₫
  3.850.169  - 39.466.788  3.850.169 ₫ - 39.466.788 ₫
 49. Bông tai nữ Anno Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  7.905.527,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 50. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - AA

  13.153.803,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 51. Bông tai nữ Aquents Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  7.899.301,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 52. Bông tai nữ Shawnda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  10.192.592,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 53. Bông tai nữ Gaskell Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - AAA

  5.646.481,00 ₫
  2.602.629  - 126.296.570  2.602.629 ₫ - 126.296.570 ₫
 54. Bông tai nữ Kyoko Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.787.041,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 55. Bông tai nữ Patnode Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Patnode

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  7.630.433,00 ₫
  2.817.722  - 38.476.227  2.817.722 ₫ - 38.476.227 ₫
 56. Bông tai nữ Guertin Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Guertin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  5.307.709,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 57. Bông tai nữ Ikeda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Ikeda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  6.047.517,00 ₫
  2.753.194  - 41.150.745  2.753.194 ₫ - 41.150.745 ₫
 58. Bông tai nữ Mailhotod Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  4.507.619,00 ₫
  2.516.591  - 26.136.667  2.516.591 ₫ - 26.136.667 ₫
 59. Bông tai nữ Pinales Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Pinales

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.21 crt - AAA

  7.773.641,00 ₫
  3.376.965  - 54.296.910  3.376.965 ₫ - 54.296.910 ₫
 60. Bông tai nữ Treibered Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  7.066.380,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 61. Bông tai nữ Allanek Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.453.363,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫

You’ve viewed 60 of 577 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng