Đang tải...
Tìm thấy 95 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Sapphire Cam

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.17 crt - AAA

  8.964.579,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Sapphire Cam

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.27 crt - AA

  8.384.959,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 3. Bông tai nữ Venerable Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Venerable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  7.153.832,00 ₫
  3.592.057  - 54.183.700  3.592.057 ₫ - 54.183.700 ₫
 4. Bông tai nữ Alistar Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.709.778,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 5. Bông tai nữ Shawnda Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  9.485.048,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 6. Bông tai nữ Aara Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.375.067,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 7. Bông tai nữ Apsuvai Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - AAA

  6.378.081,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 8. Bông tai nữ Berkowitz Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  7.451.283,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 9. Bông tai nữ Callaham Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  6.821.003,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 10. Bông tai nữ Capote Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  8.315.335,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 11. Bông tai nữ Conforti Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - AAA

  6.179.119,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 12. Bông tai nữ Cudney Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  7.252.321,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 13. Bông tai nữ Dacr Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Dacr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.264.874,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 14. Bông tai nữ Dvien Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Dvien

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  7.485.528,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 15. Bông tai nữ Elske Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Elske

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  6.643.551,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 16. Bông tai nữ Fiz Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Fiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.782.895,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 17. Bông tai nữ Forel Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Forel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - AAA

  7.105.153,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 18. Bông tai nữ Fryer Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Fryer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - AAA

  6.327.420,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Golightly Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.560.444,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 21. Bông tai nữ Goncalves Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.300.916,00 ₫
  2.796.212  - 36.962.082  2.796.212 ₫ - 36.962.082 ₫
 22. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - AA

  11.710.413,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 23. Bông tai nữ Hidalgo Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - AAA

  5.926.384,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 24. Bông tai nữ Kalista Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.005.347,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 25. Bông tai nữ Kals Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Kals

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.264.874,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 26. Bông tai nữ Kanisha Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.33 crt - AA

  9.137.219,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 27. Bông tai nữ Kempker Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.434 crt - AA

  11.489.660,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 28. Bông tai nữ Kyoko Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.079.497,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 29. Bông tai nữ Mahan Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  6.820.154,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 30. Bông tai nữ Monroe Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Monroe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  6.931.381,00 ₫
  3.463.002  - 52.910.125  3.463.002 ₫ - 52.910.125 ₫
 31. Bông tai nữ Morgana Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - AAA

  6.266.005,00 ₫
  3.011.306  - 41.603.572  3.011.306 ₫ - 41.603.572 ₫
 32. Bông tai nữ Musgrove Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.349.015,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 33. Bông tai nữ Narfi Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.254 crt - AAA

  14.601.154,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 34. Bông tai nữ Nedeau Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Nedeau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  6.689.400,00 ₫
  3.355.455  - 51.594.091  3.355.455 ₫ - 51.594.091 ₫
 35. Bông tai nữ Nunnally Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Nunnally

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  6.820.154,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 36. Bông tai nữ Ohanlon Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Ohanlon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - AAA

  7.127.511,00 ₫
  3.527.530  - 47.858.259  3.527.530 ₫ - 47.858.259 ₫
 37. Bông tai nữ Ohlinger Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Ohlinger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.079.497,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 38. Bông tai nữ Pala Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Pala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.184 crt - AAA

  6.864.022,00 ₫
  3.506.020  - 54.268.604  3.506.020 ₫ - 54.268.604 ₫
 39. Bông tai nữ Pape Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  6.932.229,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 40. Bông tai nữ Plantz Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.151 crt - AAA

  7.221.473,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 41. Bông tai nữ Quiroga Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Quiroga

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski & Kim Cương Đen

  0.269 crt - AAA

  6.526.382,00 ₫
  3.441.492  - 54.961.999  3.441.492 ₫ - 54.961.999 ₫
 42. Bông tai nữ Rayborn Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Rayborn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.523.368,00 ₫
  2.925.268  - 38.235.665  2.925.268 ₫ - 38.235.665 ₫
 43. Bông tai nữ Rend Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.487.325,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 44. Bông tai nữ Rusz Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Rusz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  7.896.187,00 ₫
  4.245.262  - 51.820.505  4.245.262 ₫ - 51.820.505 ₫
 45. Bông tai nữ Searles Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.33 crt - AA

  14.105.309,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 46. Bông tai nữ Summae Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  9.076.936,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 47. Bông tai nữ Syndra Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  7.113.926,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 48. Bông tai nữ Timothy Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.23 crt - AAA

  7.876.093,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 49. Bông tai nữ Tolle Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Tolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - AAA

  5.882.517,00 ₫
  2.903.759  - 40.825.273  2.903.759 ₫ - 40.825.273 ₫
 50. Bông tai nữ Tryn Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.452.500,00 ₫
  4.925.636  - 69.013.820  4.925.636 ₫ - 69.013.820 ₫
 51. Bông tai nữ Uggi Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Uggi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  6.033.648,00 ₫
  3.204.890  - 41.900.743  3.204.890 ₫ - 41.900.743 ₫
 52. Bông tai nữ Utopique Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Utopique

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  9.972.686,00 ₫
  4.818.372  - 79.655.275  4.818.372 ₫ - 79.655.275 ₫
 53. Bông tai nữ Westgate Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Westgate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  6.284.402,00 ₫
  3.333.945  - 43.570.542  3.333.945 ₫ - 43.570.542 ₫
 54. Bông tai nữ Xie Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Xie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  6.102.988,00 ₫
  3.097.343  - 46.556.380  3.097.343 ₫ - 46.556.380 ₫
 55. Bông tai nữ Yoric Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Yoric

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.560.444,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 56. Bông tai nữ Zalewski Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.115 crt - AAA

  5.167.331,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 57. Bông tai nữ Zwen Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.894.121,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 58. Bông tai nữ Extragalactic Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AA

  29.614.952,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 59. Bông tai nữ Allanek Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.745.819,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫
 60. Bông tai nữ Benir Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  6.153.649,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫
 61. Bông tai nữ Dove Đá Sapphire Cam

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.7 crt - AA

  41.884.894,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫

You’ve viewed 60 of 95 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng