Đang tải...
Tìm thấy 684 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Kinley Palladium trắng

  Bông tai nữ Kinley

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.92 crt - VS

  197.390.572,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 2. Bông tai nữ Nicolina Palladium trắng

  Bông tai nữ Nicolina

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  130.074.854,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 3. Bông tai nữ Shawnda Palladium trắng

  Bông tai nữ Shawnda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  44.377.147,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 4. Bông Tai Neuner Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Neuner

  Palladium 950
  45.424.312,00 ₫
  4.360.734  - 45.424.312  4.360.734 ₫ - 45.424.312 ₫
 5. Bông Tai Puentes Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Puentes

  Palladium 950
  49.669.575,00 ₫
  4.768.279  - 49.669.575  4.768.279 ₫ - 49.669.575 ₫
 6. Bông tai nữ Aara Palladium trắng

  Bông tai nữ Aara

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  29.207.405,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 7. Bông tai nữ Agueda Palladium trắng

  Bông tai nữ Agueda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  28.273.447,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 8. Bông tai nữ Aimable Palladium trắng

  Bông tai nữ Aimable

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  50.334.664,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 9. Bông tai nữ Alistar Palladium trắng

  Bông tai nữ Alistar

  Palladium 950 & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  36.141.334,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 10. Bông tai nữ Amandier Palladium trắng

  Bông tai nữ Amandier

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  29.999.854,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 11. Bông tai nữ Anno Palladium trắng

  Bông tai nữ Anno

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  32.306.445,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 12. Bông tai nữ Apsuvai Palladium trắng

  Bông tai nữ Apsuvai

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  34.613.039,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 13. Bông tai nữ Arredondos Palladium trắng

  Bông tai nữ Arredondos

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  31.782.861,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 14. Bông tai nữ Ausmusud Palladium trắng

  Bông tai nữ Ausmusud

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  31.174.375,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 15. Bông tai nữ Azzie Palladium trắng

  Bông tai nữ Azzie

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  35.787.561,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 16. Bông tai nữ Berkowitz Palladium trắng

  Bông tai nữ Berkowitz

  Palladium 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  40.584.709,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 17. Bông tai nữ Bohanan Palladium trắng

  Bông tai nữ Bohanan

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  27.169.680,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 18. Bông tai nữ Bozelle Palladium trắng

  Bông tai nữ Bozelle

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  34.075.302,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Brazeaus Palladium trắng

  Bông tai nữ Brazeaus

  Palladium 950 & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  29.561.179,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 21. Bông tai nữ Brent Palladium trắng

  Bông tai nữ Brent

  Palladium 950 & Đá Swarovski

  0.122 crt - AAAAA

  37.995.097,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 22. Bông tai nữ Broach Palladium trắng

  Bông tai nữ Broach

  Palladium 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.14 crt - AAA

  27.891.376,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫
 23. Bông tai nữ Bryer Palladium trắng

  Bông tai nữ Bryer

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  33.013.989,00 ₫
  3.333.945  - 35.504.543  3.333.945 ₫ - 35.504.543 ₫
 24. Bông tai nữ Bulloch Palladium trắng

  Bông tai nữ Bulloch

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  28.273.447,00 ₫
  2.839.231  - 36.113.033  2.839.231 ₫ - 36.113.033 ₫
 25. Bông tai nữ Burgos Palladium trắng

  Bông tai nữ Burgos

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.188 crt - VS

  40.528.101,00 ₫
  4.000.735  - 60.084.612  4.000.735 ₫ - 60.084.612 ₫
 26. Bông tai nữ Calderone Palladium trắng

  Bông tai nữ Calderone

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  27.410.242,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 27. Bông tai nữ Callaham Palladium trắng

  Bông tai nữ Callaham

  Palladium 950 & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.13 crt - VS1

  43.117.714,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 28. Bông tai nữ Capote Palladium trắng

  Bông tai nữ Capote

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  38.532.830,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 29. Bông tai nữ Carnahan Palladium trắng

  Bông tai nữ Carnahan

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  38.716.790,00 ₫
  3.570.548  - 47.745.049  3.570.548 ₫ - 47.745.049 ₫
 30. Bông tai nữ Chambers Palladium trắng

  Bông tai nữ Chambers

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  28.330.051,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫
 31. Bông tai nữ Chaparro Palladium trắng

  Bông tai nữ Chaparro

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  30.084.756,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 32. Bông tai nữ Chubb Palladium trắng

  Bông tai nữ Chubb

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  58.018.587,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫
 33. Bông tai nữ Conforti Palladium trắng

  Bông tai nữ Conforti

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  32.136.634,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 34. Bông tai nữ Coppock Palladium trắng

  Bông tai nữ Coppock

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  51.466.735,00 ₫
  3.979.226  - 245.248.835  3.979.226 ₫ - 245.248.835 ₫
 35. Bông tai nữ Corrigan Palladium trắng

  Bông tai nữ Corrigan

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  30.664.944,00 ₫
  2.817.722  - 38.108.304  2.817.722 ₫ - 38.108.304 ₫
 36. Bông tai nữ Crader Palladium trắng

  Bông tai nữ Crader

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  27.113.072,00 ₫
  2.710.175  - 34.556.433  2.710.175 ₫ - 34.556.433 ₫
 37. Bông tai nữ Cudney Palladium trắng

  Bông tai nữ Cudney

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  38.080.002,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 38. Bông tai nữ Dacr Palladium trắng

  Bông tai nữ Dacr

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  33.763.987,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 39. Bông tai nữ Dansereaud Palladium trắng

  Bông tai nữ Dansereaud

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  26.844.207,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 40. Bông tai nữ Deandra Palladium trắng

  Bông tai nữ Deandra

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.228 crt - AAA

  42.042.251,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 41. Bông tai nữ Delima Palladium trắng

  Bông tai nữ Delima

  Palladium 950 & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  35.108.319,00 ₫
  3.419.983  - 45.523.364  3.419.983 ₫ - 45.523.364 ₫
 42. Bông tai nữ Despain Palladium trắng

  Bông tai nữ Despain

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  26.929.116,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 43. Bông tai nữ Dvien Palladium trắng

  Bông tai nữ Dvien

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  39.013.959,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 44. Bông tai nữ Elske Palladium trắng

  Bông tai nữ Elske

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  33.792.285,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 45. Bông tai nữ Endreses Palladium trắng

  Bông tai nữ Endreses

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.147 crt - VS

  31.188.524,00 ₫
  2.796.212  - 37.754.530  2.796.212 ₫ - 37.754.530 ₫
 46. Bông tai nữ Evita Palladium trắng

  Bông tai nữ Evita

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  28.372.502,00 ₫
  2.731.684  - 32.108.333  2.731.684 ₫ - 32.108.333 ₫
 47. Bông tai nữ Evitas Palladium trắng

  Bông tai nữ Evitas

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  28.443.258,00 ₫
  2.839.231  - 37.584.724  2.839.231 ₫ - 37.584.724 ₫
 48. Bông tai nữ Feaster Palladium trắng

  Bông tai nữ Feaster

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  43.259.226,00 ₫
  4.323.375  - 55.400.678  4.323.375 ₫ - 55.400.678 ₫
 49. Bông tai nữ Firth Palladium trắng

  Bông tai nữ Firth

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  33.169.646,00 ₫
  3.312.436  - 47.405.428  3.312.436 ₫ - 47.405.428 ₫
 50. Bông tai nữ Fiz Palladium trắng

  Bông tai nữ Fiz

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  31.004.565,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 51. Bông tai nữ Forel Palladium trắng

  Bông tai nữ Forel

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  35.164.921,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 52. Bông tai nữ Forsyth Palladium trắng

  Bông tai nữ Forsyth

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  29.094.195,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 53. Bông tai nữ Foutch Palladium trắng

  Bông tai nữ Foutch

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  32.235.693,00 ₫
  2.753.194  - 126.480.530  2.753.194 ₫ - 126.480.530 ₫
 54. Bông tai nữ Foxworth Palladium trắng

  Bông tai nữ Foxworth

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  29.037.591,00 ₫
  2.882.249  - 30.650.791  2.882.249 ₫ - 30.650.791 ₫
 55. Bông tai nữ Frolicked Palladium trắng

  Bông tai nữ Frolicked

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  30.042.309,00 ₫
  3.032.815  - 32.532.863  3.032.815 ₫ - 32.532.863 ₫
 56. Bông tai nữ Fryer Palladium trắng

  Bông tai nữ Fryer

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  32.985.686,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 57. Bông tai nữ Gadd Palladium trắng

  Bông tai nữ Gadd

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  34.131.910,00 ₫
  3.011.306  - 34.131.910  3.011.306 ₫ - 34.131.910 ₫
 58. Bông tai nữ Gaskell Palladium trắng

  Bông tai nữ Gaskell

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  28.910.239,00 ₫
  2.602.629  - 126.296.570  2.602.629 ₫ - 126.296.570 ₫
 59. Bông tai nữ Genoveva Palladium trắng

  Bông tai nữ Genoveva

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  35.122.468,00 ₫
  3.226.399  - 43.612.994  3.226.399 ₫ - 43.612.994 ₫
 60. Bông tai nữ Germano Palladium trắng

  Bông tai nữ Germano

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  29.023.442,00 ₫
  2.903.759  - 37.485.666  2.903.759 ₫ - 37.485.666 ₫
 61. Bông tai nữ Giampaolo Palladium trắng

  Bông tai nữ Giampaolo

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  32.532.859,00 ₫
  3.247.908  - 38.589.434  3.247.908 ₫ - 38.589.434 ₫

You’ve viewed 60 of 684 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng