Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Extragalactic Đá Thạch Anh Hồng

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  25.030.068,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 2. Bông tai nữ Dove Đá Thạch Anh Hồng

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.7 crt - AAA

  14.658.608,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Thạch Anh Hồng

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  21.943.479,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 4. Bông tai nữ Bittersweat Đá Thạch Anh Hồng

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  13.604.368,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Thạch Anh Hồng

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  18.513.590,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Heans Đá Thạch Anh Hồng

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.88 crt - AAA

  14.007.385,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Thạch Anh Hồng

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.05 crt - AAA

  31.256.737,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng