Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Kanisha Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.33 crt - AAA

  6.561.760,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 2. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  8.399.109,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 3. Bông tai nữ Kempker Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  8.914.201,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 4. Bông tai nữ Searles Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.33 crt - AAA

  11.529.850,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 5. Bông tai nữ Extragalactic Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  25.199.878,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 6. Bông tai nữ Dove Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.7 crt - AAA

  14.318.987,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 7. Bông tai nữ Desejo Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Desejo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.738 crt - AAA

  13.978.234,00 ₫
  6.155.631  - 971.967.089  6.155.631 ₫ - 971.967.089 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Sunglow Đá Thạch Anh Xanh

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  21.773.668,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 9. Bông tai nữ Bittersweat Đá Thạch Anh Xanh

  Bông tai nữ Bittersweat

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  13.689.273,00 ₫
  6.346.668  - 1.514.299.426  6.346.668 ₫ - 1.514.299.426 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Innamorato Đá Thạch Anh Xanh

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  18.343.779,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Heans Đá Thạch Anh Xanh

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.88 crt - AAA

  14.177.196,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Rneg Đá Thạch Anh Xanh

  Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.05 crt - AAA

  30.747.305,00 ₫
  9.400.426  - 3.740.798.303  9.400.426 ₫ - 3.740.798.303 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Ulimbere Đá Thạch Anh Xanh

  Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  16.629.825,00 ₫
  7.706.566  - 1.662.600.603  7.706.566 ₫ - 1.662.600.603 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng