Đang tải...
Tìm thấy 183 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Bians Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Bians

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  7.681.659,00 ₫
  3.914.697  - 42.169.604  3.914.697 ₫ - 42.169.604 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Welkin Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Welkin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  11.486.264,00 ₫
  4.988.183  - 57.098.778  4.988.183 ₫ - 57.098.778 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Keid Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.1 crt - VS

  10.247.779,00 ₫
  5.073.088  - 57.749.719  5.073.088 ₫ - 57.749.719 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Tagas Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  16.099.167,00 ₫
  5.603.746  - 309.819.280  5.603.746 ₫ - 309.819.280 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Ifera Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Ifera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.134 crt - AAA

  11.971.074,00 ₫
  5.476.389  - 63.763.847  5.476.389 ₫ - 63.763.847 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Bertholdo Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Bertholdo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.982.409,00 ₫
  4.202.810  - 47.631.849  4.202.810 ₫ - 47.631.849 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Heans Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  15.337.568,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Charon Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Charon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  12.724.466,00 ₫
  5.518.841  - 69.820.417  5.518.841 ₫ - 69.820.417 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.125.983,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - B Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Pinus - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.205.526,00 ₫
  4.308.941  - 47.504.485  4.308.941 ₫ - 47.504.485 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Xỏ khuyên tai Pinus - Set Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Pinus - Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  12.001.074,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.028.272  - 69.848.719  6.028.272 ₫ - 69.848.719 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Sneham Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Sneham

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.291 crt - VS

  18.439.439,00 ₫
  5.582.520  - 68.589.290  5.582.520 ₫ - 68.589.290 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Riflessione Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Riflessione

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.055 crt - VS

  9.559.765,00 ₫
  5.051.862  - 55.612.941  5.051.862 ₫ - 55.612.941 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Lanu Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Lanu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  9.636.745,00 ₫
  5.306.578  - 54.565.777  5.306.578 ₫ - 54.565.777 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Hehw Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Hehw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.040.527,00 ₫
  4.457.526  - 49.075.238  4.457.526 ₫ - 49.075.238 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Pillasres Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Pillasres

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  9.327.406,00 ₫
  5.242.899  - 56.051.614  5.242.899 ₫ - 56.051.614 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Ferch Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Ferch

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.464 crt - VS

  13.686.160,00 ₫
  6.749.967  - 110.178.720  6.749.967 ₫ - 110.178.720 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Edieren Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Edieren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  11.369.095,00 ₫
  5.183.748  - 67.711.939  5.183.748 ₫ - 67.711.939 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ khuyên tai Latipicco Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Latipicco

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  13.933.799,00 ₫
  5.157.993  - 123.466.388  5.157.993 ₫ - 123.466.388 ₫
 21. Bông tai nữ Lomawai Thanh khuyên xỏ vành tai

  Bông tai nữ Lomawai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  10.931.550,00 ₫
  5.603.746  - 61.202.531  5.603.746 ₫ - 61.202.531 ₫
  Mới

 22. Bông tai nữ Tannu Thanh khuyên xỏ vành tai

  Bông tai nữ Tannu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.104 crt - AAA

  10.586.268,00 ₫
  5.412.709  - 59.900.652  5.412.709 ₫ - 59.900.652 ₫
  Mới

 23. Bông tai nữ Tremestieri Thanh khuyên xỏ vành tai

  Bông tai nữ Tremestieri

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.028 crt - VS

  9.340.143,00 ₫
  5.136.768  - 52.895.974  5.136.768 ₫ - 52.895.974 ₫
  Mới

 24. Bông tai nữ Desposecho Thanh khuyên xỏ vành tai

  Bông tai nữ Desposecho

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.17 crt - VS1

  12.919.464,00 ₫
  5.922.141  - 68.164.763  5.922.141 ₫ - 68.164.763 ₫
  Mới

 25. Bông tai nữ Traditional Thanh khuyên xỏ vành tai

  Bông tai nữ Traditional

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  10.543.250,00 ₫
  5.582.520  - 58.796.884  5.582.520 ₫ - 58.796.884 ₫
  Mới

 26. Bông tai nữ Whitne Thanh khuyên xỏ vành tai

  Bông tai nữ Whitne

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  11.066.549,00 ₫
  5.136.768  - 58.556.324  5.136.768 ₫ - 58.556.324 ₫
  Mới

 27. Xỏ khuyên tai Crocon Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Crocon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  8.971.371,00 ₫
  4.925.636  - 59.645.940  4.925.636 ₫ - 59.645.940 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Edesbo Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Edesbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.222 crt - VS

  9.989.101,00 ₫
  5.269.786  - 72.976.064  5.269.786 ₫ - 72.976.064 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Etirhpen Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Etirhpen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  10.459.476,00 ₫
  5.312.804  - 161.305.832  5.312.804 ₫ - 161.305.832 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Florena Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Florena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  8.871.749,00 ₫
  5.030.636  - 52.513.898  5.030.636 ₫ - 52.513.898 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Czysty Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Czysty

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.534 crt - AAA

  20.053.487,00 ₫
  5.858.462  - 93.593.889  5.858.462 ₫ - 93.593.889 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Sunglow Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  21.773.668,00 ₫
  8.436.186  - 1.314.786.216  8.436.186 ₫ - 1.314.786.216 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Innamorato Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.676 crt - AA

  32.890.880,00 ₫
  7.437.700  - 1.310.385.292  7.437.700 ₫ - 1.310.385.292 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Borderline Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Borderline

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.642 crt - AAA

  16.861.898,00 ₫
  6.558.930  - 107.730.616  6.558.930 ₫ - 107.730.616 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Acus Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Loistaa Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Wananga Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  10.478.156,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Incassable Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Pinkflower Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  12.372.393,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Farton Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Farton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.099 crt - VS

  11.739.565,00 ₫
  5.943.367  - 65.575.155  5.943.367 ₫ - 65.575.155 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Kasmaran Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Kasmaran

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.692.683,00 ₫
  5.327.804  - 62.645.922  5.327.804 ₫ - 62.645.922 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Carydella Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Carydella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  14.230.118,00 ₫
  5.943.367  - 70.188.340  5.943.367 ₫ - 70.188.340 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Casualidade Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Casualidade

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  8.960.616,00 ₫
  4.903.278  - 51.976.162  4.903.278 ₫ - 51.976.162 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Gleor Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Gleor

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  10.396.365,00 ₫
  4.602.997  - 77.433.594  4.602.997 ₫ - 77.433.594 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Valoa Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Valoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  7.959.583,00 ₫
  4.387.903  - 46.103.550  4.387.903 ₫ - 46.103.550 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Bonge Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Bonge

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  12.447.959,00 ₫
  6.219.309  - 72.494.934  6.219.309 ₫ - 72.494.934 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Orabelle Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Orabelle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.182 crt - VS

  13.876.630,00 ₫
  6.389.120  - 74.362.849  6.389.120 ₫ - 74.362.849 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Szerencse Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Szerencse

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  9.763.538,00 ₫
  5.476.389  - 56.065.770  5.476.389 ₫ - 56.065.770 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Formue Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Formue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.488.330,00 ₫
  6.134.404  - 180.352.914  6.134.404 ₫ - 180.352.914 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Bong Zijn Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Bong Zijn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  12.447.959,00 ₫
  6.219.309  - 72.494.934  6.219.309 ₫ - 72.494.934 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Anthoy Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Anthoy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.332 crt - VS

  10.374.855,00 ₫
  4.627.336  - 67.103.454  4.627.336 ₫ - 67.103.454 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Aphaph Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Aphaph

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.426 crt - VS

  13.516.632,00 ₫
  6.134.404  - 96.692.933  6.134.404 ₫ - 96.692.933 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Asdeop Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Asdeop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  8.660.052,00 ₫
  4.860.825  - 53.023.330  4.860.825 ₫ - 53.023.330 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Bentarema Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Bentarema

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  9.601.651,00 ₫
  5.221.673  - 63.197.811  5.221.673 ₫ - 63.197.811 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Borke Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Borke

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  9.086.842,00 ₫
  4.181.583  - 240.437.537  4.181.583 ₫ - 240.437.537 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Brytta Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Brytta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  6.786.759,00 ₫
  3.820.736  - 41.009.235  3.820.736 ₫ - 41.009.235 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Byldra Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Byldra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  9.000.805,00 ₫
  4.521.204  - 124.032.428  4.521.204 ₫ - 124.032.428 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Cogese Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Cogese

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  11.245.700,00 ₫
  6.049.499  - 75.947.748  6.049.499 ₫ - 75.947.748 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Dellele Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Dellele

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  7.183.832,00 ₫
  4.096.678  - 41.702.630  4.096.678 ₫ - 41.702.630 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Digeal Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Digeal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.246 crt - VS

  8.739.297,00 ₫
  4.495.450  - 55.089.359  4.495.450 ₫ - 55.089.359 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Discea Thanh khuyên xỏ vành tai

  Xỏ khuyên tai Discea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.054 crt - VS

  7.872.697,00 ₫
  4.393.846  - 48.862.969  4.393.846 ₫ - 48.862.969 ₫

You’ve viewed 60 of 183 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng