Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.091.568,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  8.663.730,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  5.667.991,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.326.389,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.315.450,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.370.228,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.636.575,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.084.408,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  9.549.860,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.713.839,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.652.608,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  9.725.896,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  11.744.943,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.047.332,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.973.182,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.574.977,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Dejlig Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.601.297,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Viskas Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.080.262,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 36. Bông tai nữ Brezza Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Tomelon Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.480.449,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 38. Xỏ lỗ tai Sype Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Sype

  Vàng Trắng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 39. Bông tai nữ Rend Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  6.657.136,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 40. Bông tai nữ Calderone Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  5.862.140,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 41. Bông tai nữ Relasyon Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  10.501.930,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 42. Bông tai nữ Zalewski Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.115 crt - VS

  8.931.464,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 43. Bông tai nữ Meldrum Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  8.882.504,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 44. Bông tai nữ Treibered Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  7.689.018,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 45. Bông tai nữ Dove Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  10.215.233,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 46. Bông tai nữ Benir Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  6.719.684,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫
 47. Xỏ lỗ tai Numbr Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Numbr

  Vàng Trắng 14K
  4.708.561,00 ₫
  2.731.684  - 6.326.006  2.731.684 ₫ - 6.326.006 ₫
 48. Bông tai nữ Vriller Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Vriller

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  4.860.825,00 ₫
  2.688.666  - 28.004.583  2.688.666 ₫ - 28.004.583 ₫
 49. Bông tai nữ Paseduluran Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  14.669.645,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Ratehang Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 51. Bông tai nữ Anca Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Anca

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  5.905.726,00 ₫
  3.376.965  - 35.929.073  3.376.965 ₫ - 35.929.073 ₫
 52. Xỏ lỗ tai Ricg Vàng Trắng 14K

  Xỏ lỗ tai Ricg

  Vàng Trắng 14K
  4.523.185,00 ₫
  2.624.137  - 6.076.950  2.624.137 ₫ - 6.076.950 ₫
 53. Bông tai nữ Dansereaud Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  5.296.105,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 54. Bông tai nữ Forsyth Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Forsyth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.619.028,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 55. Bông tai nữ Godasse Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Godasse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  5.851.386,00 ₫
  2.688.666  - 30.947.965  2.688.666 ₫ - 30.947.965 ₫
 56. Bông tai nữ Expectancy Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Kholino Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.784.693,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 58. Bông tai nữ Manatua Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.666.745,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 59. Bông tai nữ Apsuvai Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  7.283.737,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 60. Bông tai nữ Melaenis Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Melaenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  12.317.770,00 ₫
  5.011.674  - 62.079.891  5.011.674 ₫ - 62.079.891 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Orengut Vàng Trắng 14K

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng