Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  8.963.729,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  7.426.378,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.373.553,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  10.599.570,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  9.125.616,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.677.329,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  6.571.665,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.727.141,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  7.158.078,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  6.854.683,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  5.690.915,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  12.962.202,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  7.368.642,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.549.023,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  11.498.435,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  7.229.398,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  5.976.197,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  8.390.902,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  7.929.018,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.257.317,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  6.889.777,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  11.190.511,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 18K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  6.563.741,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  13.387.859,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  6.353.176,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  6.003.366,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.324.874,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.499.212,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.399.590,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  5.492.803,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  6.039.592,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  6.003.366,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Mahbub Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  5.968.273,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Tomelon Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  5.766.764,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 36. Bông tai nữ Meldrum Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  10.601.835,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Darab Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  6.742.608,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Viskas Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  5.442.992,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 39. Xỏ lỗ tai Wrati Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Wrati

  Vàng Trắng 18K
  5.628.652,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Larapidite Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  6.215.062,00 ₫
  2.366.025  - 21.243.293  2.366.025 ₫ - 21.243.293 ₫
 41. Bông tai nữ Verset Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Verset

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  11.617.301,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 42. Bông tai nữ Roscoear Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  15.253.511,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Snelheid Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  6.948.644,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Campurkan Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Campurkan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  6.358.835,00 ₫
  2.538.100  - 9.160.709  2.538.100 ₫ - 9.160.709 ₫
 45. Bông tai nữ Arredondos Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  8.714.673,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Zukunft Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  19.273.491,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 47. Xỏ lỗ tai Ricg Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Ricg

  Vàng Trắng 18K
  6.076.950,00 ₫
  2.624.137  - 6.076.950  2.624.137 ₫ - 6.076.950 ₫
 48. Bông tai nữ Deandra Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Deandra

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.228 crt - AAA

  10.689.004,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 49. Bông tai nữ Mailhotod Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.139.215,00 ₫
  2.516.591  - 26.136.667  2.516.591 ₫ - 26.136.667 ₫
 50. Bông tai nữ Benedic Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Benedic

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.373.553,00 ₫
  2.581.119  - 26.943.266  2.581.119 ₫ - 26.943.266 ₫
 51. Bông tai nữ Vivere Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Vivere

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  20.064.808,00 ₫
  5.752.330  - 81.070.363  5.752.330 ₫ - 81.070.363 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Pletra Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Pletra

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  8.504.109,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 53. Bông tai nữ Calderone Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.428.642,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 54. Bông tai nữ Cokcs Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Cokcs

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  6.489.025,00 ₫
  2.753.194  - 29.773.441  2.753.194 ₫ - 29.773.441 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Susulu Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Susulu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.012 crt - VS

  5.919.593,00 ₫
  2.495.082  - 7.079.965  2.495.082 ₫ - 7.079.965 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Orengut Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.390.902,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 57. Xỏ lỗ tai Afrum Vàng Trắng 18K

  Xỏ lỗ tai Afrum

  Vàng Trắng 18K
  6.076.950,00 ₫
  2.624.137  - 6.076.950  2.624.137 ₫ - 6.076.950 ₫
 58. Bông tai nữ Expectancy Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.226.356,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Keid Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.1 crt - VS

  13.291.632,00 ₫
  5.073.088  - 57.749.719  5.073.088 ₫ - 57.749.719 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Bertholdo Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Bertholdo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.504.095,00 ₫
  4.202.810  - 47.631.849  4.202.810 ₫ - 47.631.849 ₫
 61. Bông tai nữ Brezza Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  7.442.226,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng