Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.091.568,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  8.663.730,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  5.667.991,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.326.389,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.315.450,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.370.228,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.636.575,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.084.408,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  9.549.860,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.713.839,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.652.608,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  9.725.896,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  11.744.943,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.047.332,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.973.182,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.574.977,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Manatua Vàng 14K

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.666.745,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 35. Bông tai nữ Aur Vàng 14K

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.782.131,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 36. Khuyên kẹp vành tai Suilup Vàng 14K

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.235.427,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 37. Bông tai nữ Brezza Vàng 14K

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 38. Bông tai nữ Melamas Vàng 14K

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.734.033,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Rembulan Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.784.693,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 40. Bông tai nữ Anguis Vàng 14K

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 41. Xỏ lỗ tai Ftigen Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Ftigen

  Vàng 14K
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 42. Bông tai nữ Andover Vàng 14K

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - AAA

  16.843.219,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Linus Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Linus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.337.142,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Sanday Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Sanday

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 8.779.202  2.581.119 ₫ - 8.779.202 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Siyesta Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Siyesta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.163.371,00 ₫
  2.667.156  - 29.999.854  2.667.156 ₫ - 29.999.854 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Salawasna Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Salawasna

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.041.207,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 47. Bông tai nữ Plantz Vàng 14K

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.151 crt - VS

  10.985.606,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 48. Bông tai nữ Providencia Vàng 14K

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  7.005.531,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 49. Bông Tai Shakita Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Shakita

  Vàng 14K
  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 25.259.310  2.559.610 ₫ - 25.259.310 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Tomelon Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.480.449,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 51. Bông tai nữ Assuming Vàng 14K

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.072.210,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Tagas Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  16.099.167,00 ₫
  5.603.746  - 309.819.280  5.603.746 ₫ - 309.819.280 ₫
 53. Bông tai nữ Klabat Vàng 14K

  Bông tai nữ Klabat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  10.020.234,00 ₫
  5.412.709  - 57.806.322  5.412.709 ₫ - 57.806.322 ₫
 54. Bông tai nữ Bohanan Vàng 14K

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.147.140,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 55. Bông tai nữ Patnode Vàng 14K

  Bông tai nữ Patnode

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  15.526.622,00 ₫
  2.817.722  - 38.476.227  2.817.722 ₫ - 38.476.227 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Orengut Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Umucyo Vàng 14K

  Xỏ khuyên tai Umucyo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 24.410.257  2.473.572 ₫ - 24.410.257 ₫
 58. Bông tai nữ Sbapna Vàng 14K

  Bông tai nữ Sbapna

  Vàng 14K
  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 35.660.205  3.613.567 ₫ - 35.660.205 ₫
 59. Bông tai nữ Mecoher Vàng 14K

  Bông tai nữ Mecoher

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  5.007.145,00 ₫
  2.839.231  - 30.622.493  2.839.231 ₫ - 30.622.493 ₫
 60. Xỏ lỗ tai Wrati Vàng 14K

  Xỏ lỗ tai Wrati

  Vàng 14K
  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 5.628.652  2.430.554 ₫ - 5.628.652 ₫
 61. Bông tai nữ Crader Vàng 14K

  Bông tai nữ Crader

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  5.039.408,00 ₫
  2.710.175  - 34.556.433  2.710.175 ₫ - 34.556.433 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng