Đang tải...
Tìm thấy 201 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Syedra

  Bông Tai GLAMIRA Syedra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.265.058,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Miletos - SET

  Bông Tai GLAMIRA Miletos - SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.739.968,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 3. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Miletos - A
 4. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Miletos - B
 5. Bông Tai GLAMIRA Erymna

  Bông Tai GLAMIRA Erymna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  11.827.067,00 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Aquca

  Bông Tai GLAMIRA Aquca

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  13.103.996,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Barva

  Bông Tai GLAMIRA Barva

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  11.769.210,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Culore

  Bông Tai GLAMIRA Culore

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  12.344.274,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Bông Tai GLAMIRA Huatau

  Bông Tai GLAMIRA Huatau

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  13.938.068,00 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Ibara

  Bông Tai GLAMIRA Ibara

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  13.933.743,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Kibyra

  Bông Tai GLAMIRA Kibyra

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  17.525.527,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Kulay

  Bông Tai GLAMIRA Kulay

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  8.906.867,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Patara - SET

  Bông Tai GLAMIRA Patara - SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  13.830.193,00 ₫
  (Thiết lập giá)
 15. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Patara - A
 16. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Patara - B
 17. Bông Tai GLAMIRA Werna

  Bông Tai GLAMIRA Werna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  10.281.668,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Tarcza

  Bông Tai GLAMIRA Tarcza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  10.042.124,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Tarka

  Bông Tai GLAMIRA Tarka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  13.300.550,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Kilpi

  Bông Tai GLAMIRA Kilpi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  11.029.225,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Aigai

  Bông Tai GLAMIRA Aigai

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  17.067.259,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Epico

  Bông Tai GLAMIRA Epico

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.472 crt - AAA

  19.199.890,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Escudo

  Bông Tai GLAMIRA Escudo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  15.666.775,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Pajzs

  Bông Tai GLAMIRA Pajzs

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.388 crt - AAA

  17.355.198,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Wodala

  Bông Tai GLAMIRA Wodala

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  23.500.840,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Valleonin

  Bông Tai GLAMIRA Valleonin

  Vàng 585 & Đá Onyx đen

  0.14 crt - AAA

  14.343.345,00 ₫
 27. Bông Tai GLAMIRA Shasdy

  Bông Tai GLAMIRA Shasdy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.204 crt - AAA

  14.201.134,00 ₫
 28. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Shansi - A
 29. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Shansi - B

You’ve viewed 60 of 201 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng