Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Soderman

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.305.614,00 ₫
  5.030.636  - 120.353.199  5.030.636 ₫ - 120.353.199 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Bartlow

  Nhẫn đính hôn Bartlow

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.065 crt - VS

  37.384.914,00 ₫
  7.621.095  - 1.826.595.111  7.621.095 ₫ - 1.826.595.111 ₫
 3. Bông tai nữ Bluitt

  Bông tai nữ Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.81 crt - VS

  211.850.786,00 ₫
  7.193.172  - 3.539.912.462  7.193.172 ₫ - 3.539.912.462 ₫
 4. Bông tai nữ Carreiro

  Bông tai nữ Carreiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  30.803.343,00 ₫
  5.557.614  - 119.985.276  5.557.614 ₫ - 119.985.276 ₫
 5. Vòng tay nữ Selvy

  Vòng tay nữ Selvy

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.75 crt - VS

  178.663.869,00 ₫
  17.354.634  - 400.716.590  17.354.634 ₫ - 400.716.590 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Nhẫn đính hôn Leif

  Nhẫn đính hôn Leif

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.98 crt - VS

  82.125.740,00 ₫
  9.363.634  - 1.176.376.498  9.363.634 ₫ - 1.176.376.498 ₫
 8. Bông tai nữ Buffaloe

  Bông tai nữ Buffaloe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  43.512.810,00 ₫
  8.968.258  - 148.895.514  8.968.258 ₫ - 148.895.514 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Lasala

  Nhẫn đính hôn Lasala

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.528 crt - VS

  131.714.657,00 ₫
  9.658.821  - 1.712.708.857  9.658.821 ₫ - 1.712.708.857 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Wasko

  Nhẫn đính hôn Wasko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.81 crt - VS

  75.400.960,00 ₫
  9.740.330  - 1.155.362.441  9.740.330 ₫ - 1.155.362.441 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Pollak

  Nhẫn đính hôn Pollak

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.66 crt - VS

  566.032.786,00 ₫
  10.732.024  - 3.799.142.365  10.732.024 ₫ - 3.799.142.365 ₫
 12. Bông tai nữ Courville

  Bông tai nữ Courville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.12 crt - VS

  67.319.961,00 ₫
  9.911.273  - 2.369.153.861  9.911.273 ₫ - 2.369.153.861 ₫
 13. Bông tai nữ Ermenilda

  Bông tai nữ Ermenilda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  50.762.587,00 ₫
  13.618.803  - 205.470.718  13.618.803 ₫ - 205.470.718 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Nhẫn đính hôn Panos

  Nhẫn đính hôn Panos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.432 crt - VS

  41.551.497,00 ₫
  12.914.655  - 2.304.611.710  12.914.655 ₫ - 2.304.611.710 ₫
 16. Vòng tay nữ Poston

  Vòng tay nữ Poston

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.595 crt - AAA

  48.626.655,00 ₫
  18.084.819  - 188.472.690  18.084.819 ₫ - 188.472.690 ₫
 17. Bông tai nữ Woullard

  Bông tai nữ Woullard

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  2.54 crt - AA

  27.460.906,00 ₫
  10.125.234  - 2.024.353.605  10.125.234 ₫ - 2.024.353.605 ₫
 18. Vòng tay nữ Ermenhilda

  Vòng tay nữ Ermenhilda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  4.009 crt - AAA

  106.024.590,00 ₫
  33.902.669  - 354.511.147  33.902.669 ₫ - 354.511.147 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products