Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  9.218.325,00 ₫
  4.438.293  - 51.098.775  4.438.293 ₫ - 51.098.775 ₫
 2. Bông Tai Afflatus

  Bông Tai GLAMIRA Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  15.713.278,00 ₫
  6.793.704  - 91.261.333  6.793.704 ₫ - 91.261.333 ₫
 3. Nhẫn Ferrum

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  15.916.320,00 ₫
  7.202.494  - 96.141.401  7.202.494 ₫ - 96.141.401 ₫
 4. Vòng Tay Hopeful

  Vòng Tay GLAMIRA Hopeful

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  7.240.344,00 ₫
  3.698.578  - 51.233.958  3.698.578 ₫ - 51.233.958 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Charta

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  20.270.261,00 ₫
  3.164.339  - 50.503.975  3.164.339 ₫ - 50.503.975 ₫
 6. Nhẫn Cobswan

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  23.911.523,00 ₫
  9.122.078  - 122.339.665  9.122.078 ₫ - 122.339.665 ₫
 7. Nhẫn Vertere

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.273 crt - AAA

  17.921.339,00 ₫
  7.903.277  - 99.358.730  7.903.277 ₫ - 99.358.730 ₫
 8. Nhẫn Chalybs

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.242 crt - AAA

  14.811.883,00 ₫
  6.792.892  - 90.450.238  6.792.892 ₫ - 90.450.238 ₫
 9. Dây Chuyền Citrum

  Dây Chuyền GLAMIRA Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  0.202 crt - AAA

  11.714.595,00 ₫
  4.348.532  - 51.517.840  4.348.532 ₫ - 51.517.840 ₫
 10. Vòng Tay Dignified

  Vòng Tay GLAMIRA Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  12.406.457,00 ₫
  4.827.617  - 57.236.032  4.827.617 ₫ - 57.236.032 ₫
 11. Vòng Tay Demanding

  Vòng Tay GLAMIRA Demanding

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.303 crt - AAA

  17.916.474,00 ₫
  7.521.523  - 109.416.270  7.521.523 ₫ - 109.416.270 ₫
 12. Bông Tai Pirum

  Bông Tai GLAMIRA Pirum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  16.297.805,00 ₫
  6.832.636  - 93.721.646  6.832.636 ₫ - 93.721.646 ₫
 13. Bông Tai Anguis

  Bông Tai GLAMIRA Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  13.626.879,00 ₫
  4.907.104  - 65.941.752  4.907.104 ₫ - 65.941.752 ₫
 14. Dây Chuyền Bellator

  Dây Chuyền GLAMIRA Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  14.609.111,00 ₫
  5.393.759  - 43.382.590  5.393.759 ₫ - 43.382.590 ₫
 15. Bông Tai Extralove

  Bông Tai GLAMIRA Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.089 crt - AAA

  7.404.454,00 ₫
  3.636.935  - 41.189.938  3.636.935 ₫ - 41.189.938 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.386 crt - AAA

  12.502.435,00 ₫
  5.130.154  - 79.824.936  5.130.154 ₫ - 79.824.936 ₫
 17. Dây Chuyền Morus

  Dây Chuyền GLAMIRA Morus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.386 crt - AAA

  9.385.681,00 ₫
  3.390.363  - 61.980.921  3.390.363 ₫ - 61.980.921 ₫
 18. Vòng Tay Pluit

  Vòng Tay GLAMIRA Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  12.406.998,00 ₫
  5.488.387  - 70.078.321  5.488.387 ₫ - 70.078.321 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Nowlove

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  32.610.211,00 ₫
  8.251.506  - 112.390.273  8.251.506 ₫ - 112.390.273 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Experience

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  20.266.476,00 ₫
  7.007.832  - 102.792.351  7.007.832 ₫ - 102.792.351 ₫
 22. Nhẫn Belatri

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - AAA

  22.990.393,00 ₫
  9.441.107  - 145.496.331  9.441.107 ₫ - 145.496.331 ₫
 23. Kẹp tóc Bobanc

  Kẹp tóc GLAMIRA Bobanc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.912 crt - AAA

  20.447.620,00 ₫
  6.423.845  - 279.258.873  6.423.845 ₫ - 279.258.873 ₫
 24. Bông Tai Fragaria

  Bông Tai GLAMIRA Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  28.932.181,00 ₫
  6.852.102  - 93.924.416  6.852.102 ₫ - 93.924.416 ₫
 25. Bông Tai Persici - A

  Bông Tai GLAMIRA Persici - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  89.543.982,00 ₫
  5.231.541  - 1.735.547.032  5.231.541 ₫ - 1.735.547.032 ₫
 26. Nhẫn Diverse

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  13.750.977,00 ₫
  6.711.783  - 78.148.684  6.711.783 ₫ - 78.148.684 ₫
 27. Nhẫn Steadiness

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.454 crt - AAA

  18.936.016,00 ₫
  8.876.046  - 114.810.030  8.876.046 ₫ - 114.810.030 ₫
 28. Nhẫn Roseus

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  33.175.001,00 ₫
  8.611.089  - 113.404.134  8.611.089 ₫ - 113.404.134 ₫
 29. Phụ kiện Apple Watch® Subitem

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  9.494.908,00 ₫
  5.049.045  - 55.411.080  5.049.045 ₫ - 55.411.080 ₫
 30. Bông Tai Expectance

  Bông Tai GLAMIRA Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  13.279.461,00 ₫
  4.197.399  - 72.579.184  4.197.399 ₫ - 72.579.184 ₫
 31. Nhẫn Longway

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  21.207.343,00 ₫
  6.618.507  - 85.489.061  6.618.507 ₫ - 85.489.061 ₫
 32. Vòng Tay Recital

  Vòng Tay GLAMIRA Recital

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.629 crt - AAA

  11.402.326,00 ₫
  5.150.432  - 69.645.739  5.150.432 ₫ - 69.645.739 ₫
 33. Nhẫn Iunctura

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  17.519.850,00 ₫
  7.221.960  - 99.182.998  7.221.960 ₫ - 99.182.998 ₫
 34. Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Popularity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.143 crt - AAA

  10.582.852,00 ₫
  5.130.154  - 56.735.859  5.130.154 ₫ - 56.735.859 ₫
 35. Nhẫn Lacus

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  19.082.283,00 ₫
  7.397.156  - 102.440.881  7.397.156 ₫ - 102.440.881 ₫
 36. Nhẫn Ventus

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  14.140.841,00 ₫
  6.346.792  - 78.959.775  6.346.792 ₫ - 78.959.775 ₫
 37. Dây Chuyền Carbunculus

  Dây Chuyền GLAMIRA Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.75 crt - AAA

  16.103.412,00 ₫
  5.878.792  - 274.311.220  5.878.792 ₫ - 274.311.220 ₫
 38. Bông Tai Vittela

  Bông Tai GLAMIRA Vittela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  12.517.577,00 ₫
  4.705.413  - 62.034.994  4.705.413 ₫ - 62.034.994 ₫
 39. Nhẫn Betelges

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  16.676.044,00 ₫
  7.397.156  - 96.006.219  7.397.156 ₫ - 96.006.219 ₫
 40. Dây Chuyền Brillent

  Dây Chuyền GLAMIRA Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.639 crt - AAA

  20.362.185,00 ₫
  7.456.636  - 106.048.619  7.456.636 ₫ - 106.048.619 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Pallium

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pallium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.202 crt - AAA

  11.914.124,00 ₫
  3.225.981  - 51.112.292  3.225.981 ₫ - 51.112.292 ₫
 42. Dây Chuyền Spacedoy

  Dây Chuyền GLAMIRA Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  29.047.625,00 ₫
  6.536.046  - 81.095.651  6.536.046 ₫ - 81.095.651 ₫
 43. Vòng Tay Lapillus

  Vòng Tay GLAMIRA Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.898 crt - AAA

  64.140.592,00 ₫
  15.436.697  - 159.257.319  15.436.697 ₫ - 159.257.319 ₫
 44. Bông Tai Apex

  Bông Tai GLAMIRA Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.278.811,00 ₫
  3.924.602  - 46.867.578  3.924.602 ₫ - 46.867.578 ₫
 45. Dây Chuyền Rosula

  Dây Chuyền GLAMIRA Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  61.690.282,00 ₫
  4.258.230  - 108.997.202  4.258.230 ₫ - 108.997.202 ₫
 46. Dây Chuyền Decus

  Dây Chuyền GLAMIRA Decus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.083 crt - AAA

  29.424.241,00 ₫
  10.014.278  - 330.006.181  10.014.278 ₫ - 330.006.181 ₫
 47. Bông Tai Saccharo

  Bông Tai GLAMIRA Saccharo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  14.704.009,00 ₫
  5.956.657  - 84.596.861  5.956.657 ₫ - 84.596.861 ₫
 48. Vòng Tay Canopisy

  Vòng Tay GLAMIRA Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.080.322,00 ₫
  3.965.697  - 49.408.999  3.965.697 ₫ - 49.408.999 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Drumstick

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.281 crt - AAA

  12.142.581,00 ₫
  3.123.243  - 45.285.950  3.123.243 ₫ - 45.285.950 ₫
 50. Vòng tay Capellab

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  43.943.326,00 ₫
  15.661.640  - 60.795.108  15.661.640 ₫ - 60.795.108 ₫
 51. Bông Tai Roaring

  Bông Tai GLAMIRA Roaring

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  12.002.534,00 ₫
  5.555.978  - 98.115.061  5.555.978 ₫ - 98.115.061 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.376 crt - AAA

  45.012.073,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.559.096  - 322.314.324  14.559.096 ₫ - 322.314.324 ₫
 53. Nhẫn Singlenesslove

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  12.366.173,00 ₫
  5.454.591  - 84.150.764  5.454.591 ₫ - 84.150.764 ₫
 54. Nhẫn đeo ngón áp út Dulcis

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  12.406.998,00 ₫
  5.880.414  - 67.023.209  5.880.414 ₫ - 67.023.209 ₫
 55. Nhẫn Shinnig

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  18.964.673,00 ₫
  7.689.149  - 154.499.451  7.689.149 ₫ - 154.499.451 ₫
 56. Dây Chuyền Lariya

  Dây Chuyền GLAMIRA Lariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  25.934.656,00 ₫
  7.097.052  - 88.692.875  7.097.052 ₫ - 88.692.875 ₫
 57. Dây Chuyền Pluitt

  Dây Chuyền GLAMIRA Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  81.273.011,00 ₫
  9.477.876  - 96.107.878  9.477.876 ₫ - 96.107.878 ₫
 58. Vòng Tay Matchlessea

  Vòng Tay GLAMIRA Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.302 crt - AAAAA

  12.927.449,00 ₫
  6.907.797  - 122.461.326  6.907.797 ₫ - 122.461.326 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Spical

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  19.477.824,00 ₫
  3.143.790  - 45.488.720  3.143.790 ₫ - 45.488.720 ₫
 60. Vòng tay Streamin

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  195.346.303,00 ₫
  16.884.766  - 2.737.725.485  16.884.766 ₫ - 2.737.725.485 ₫
 61. Dây Chuyền Wavysea

  Dây Chuyền GLAMIRA Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AAA

  14.936.252,00 ₫
  5.583.014  - 96.722.684  5.583.014 ₫ - 96.722.684 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng