Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Extralove Bạc

  Bông tai nữ Extralove

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  5.690.915,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 2. Dây chuyền nữ Brillent Bạc

  Dây chuyền nữ Brillent

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  18.962.171,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 3. Dây chuyền nữ Citrum Bạc

  Dây chuyền nữ Citrum

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  7.276.945,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 4. Vòng tay nữ Lapillus Bạc

  Vòng tay nữ Lapillus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.898 crt - VS

  60.621.221,00 ₫
  16.895.014  - 169.852.402  16.895.014 ₫ - 169.852.402 ₫
 5. Bông tai nữ Anguis Bạc

  Bông tai nữ Anguis

  Bạc 925 & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  10.874.946,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 6. Vòng tay nữ Hopeful Bạc

  Vòng tay nữ Hopeful

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  5.217.710,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 7. Nhẫn Pyropus Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  7.541.849,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 8. Nhẫn Vertere Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  14.712.382,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 9. Dây chuyền nữ Lariya Bạc

  Dây chuyền nữ Lariya

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  36.076.242,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 10. Dây chuyền nữ Pluitt Bạc

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  73.037.766,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 11. Dây chuyền nữ Bellator Bạc

  Dây chuyền nữ Bellator

  Bạc 925 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  10.590.513,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 12. Dây chuyền nữ Carbunculus Bạc

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  19.000.662,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 13. Bông tai nữ Cjace Bạc

  Bông tai nữ Cjace

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  11.753.150,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 14. Nhẫn Coccic Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  12.472.015,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 15. Bông tai nữ Claritas Bạc

  Bông tai nữ Claritas

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  14.299.458,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 16. Bông tai nữ Expectance Bạc

  Bông tai nữ Expectance

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  11.058.908,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 17. Nhẫn Cobswan Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  17.105.578,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 18. Bông tai nữ Brilhando Bạc

  Bông tai nữ Brilhando

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  33.636.631,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ khuyên tai Acus Bạc

  Xỏ khuyên tai Acus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  10.965.229,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 21. Bông tai nữ Blenken Bạc

  Bông tai nữ Blenken

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  7.690.151,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 22. Bông tai nữ Csillogo Bạc

  Bông tai nữ Csillogo

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  36.885.105,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 23. Bông tai nữ Geminos Bạc

  Bông tai nữ Geminos

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  18.261.704,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 24. Bông tai nữ Ignis Bạc

  Bông tai nữ Ignis

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  13.492.859,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 25. Nhẫn Iunctura Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  15.458.415,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 26. Nhẫn Lacus Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  18.237.648,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 27. Bông tai nữ Ljus Bạc

  Bông tai nữ Ljus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  19.272.360,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Loistaa Bạc

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  13.415.029,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 29. Bông tai nữ Mutaio Bạc

  Bông tai nữ Mutaio

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  34.888.134,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 30. Bông tai nữ Persici Bạc

  Bông tai nữ Persici

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  28.714.956,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 31. Nhẫn Rocky Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  20.973.861,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 32. Nhẫn Shinnig Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  16.016.525,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 33. Bông tai nữ Skinner Bạc

  Bông tai nữ Skinner

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  16.287.656,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 34. Nhẫn Uniquella Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  9.587.217,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 35. Nhẫn Unmatched Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  13.589.368,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 36. Nhẫn Ventus Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  11.886.734,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 37. Nhẫn Adventure Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  107.743.639,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 38. Bông tai nữ Afflatus Bạc

  Bông tai nữ Afflatus

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  13.170.501,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 39. Bông tai nữ Apex Bạc

  Bông tai nữ Apex

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  5.822.236,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 40. Nhẫn Bolshoy Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  17.765.008,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 41. Vòng tay Botri Bạc

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  65.957.234,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Bạc

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  20.879.616,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Bạc

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  15.530.586,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 44. Bông tai nữ Brilliantami Set Bạc

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  18.205.101,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 45. Nhẫn Changing Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  11.600.886,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Charta Bạc

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  16.480.675,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 47. Bông tai nữ Craze Bạc

  Bông tai nữ Craze

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  24.886.295,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 48. Bông tai nữ Elation Bạc

  Bông tai nữ Elation

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  10.195.704,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Experience Bạc

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  20.259.524,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 50. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Bạc

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  16.276.337,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 51. Bông tai nữ Honear Bạc

  Bông tai nữ Honear

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  13.174.463,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 52. Nhẫn Honorable Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  18.554.627,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 53. Dây chuyền nữ Ianua Bạc

  Dây chuyền nữ Ianua

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  15.353.699,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 54. Vòng đeo ngón tay Incomparable Bạc

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  15.332.472,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 55. Nhẫn Intermittent Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  9.063.635,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 56. Bông tai nữ Ladybug Bạc

  Bông tai nữ Ladybug

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  8.264.111,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 57. Vòng tay nữ Lilium Bạc

  Vòng tay nữ Lilium

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  12.332.487,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 58. Bông tai nữ Lucens Bạc

  Bông tai nữ Lucens

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  21.810.461,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 59. Vòng tay nữ Matchlessea Bạc

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  9.113.163,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 60. Bông tai nữ Mirth Bạc

  Bông tai nữ Mirth

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  37.501.519,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 61. Bông tai nữ Mondiney Bạc

  Bông tai nữ Mondiney

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  12.415.411,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng