Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Capellab Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 2. Vòng tay Streamin Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  207.967.501,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 3. Vòng tay Botri Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  101.513.008,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 4. Vòng tay Leuchtenden Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Leuchtenden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.604 crt - VS

  65.065.727,00 ₫
  15.848.981  - 127.018.263  15.848.981 ₫ - 127.018.263 ₫
 5. Vòng tay Siriusse Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Siriusse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.198 crt - VS

  76.895.861,00 ₫
  22.641.402  - 124.499.409  22.641.402 ₫ - 124.499.409 ₫
 6. Vòng tay Awaride Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - VS

  129.516.460,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 7. Vòng tay Cerasus Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Cerasus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.676 crt - VS

  57.592.367,00 ₫
  17.277.653  - 93.855.402  17.277.653 ₫ - 93.855.402 ₫
 8. Vòng tay nữ Sectione Vòng Tay

  Vòng tay nữ Sectione

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  55.172.285,00 ₫
  13.519.181  - 103.252.717  13.519.181 ₫ - 103.252.717 ₫
 9. Vòng tay Candyye Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Candyye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.112 crt - VS

  94.462.757,00 ₫
  20.801.788  - 330.598.430  20.801.788 ₫ - 330.598.430 ₫
 10. Vòng tay Dayestar Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Dayestar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  63.889.790,00 ₫
  22.570.647  - 99.967.449  22.570.647 ₫ - 99.967.449 ₫
 11. Vòng tay Infanta Vòng Tay

  Vòng tay GLAMIRA Infanta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.055 crt - VS

  51.390.603,00 ₫
  15.072.380  - 107.002.132  15.072.380 ₫ - 107.002.132 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng