Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 2. Vòng tay nữ Hopeful 0.086 Carat

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 3. Nhẫn Vertere 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Charta 0.048 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 5. Bông tai nữ Anguis 0.088 Carat

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 6. Vòng tay nữ Pluit 0.036 Carat

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.470.967,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 7. Bông tai nữ Extralove 0.045 Carat

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 8. Bông tai nữ Afflatus 0.06 Carat

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 9. Bông tai nữ Ladybug 0.04 Carat

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  12.067.866,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® Subitem 0.042 Carat

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  10.168.535,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 11. Bông tai nữ Cucumis 0.088 Carat

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  11.862.961,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 12. Nhẫn Yorqi 0.066 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Yorqi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  16.479.826,00 ₫
  7.315.436  - 108.664.576  7.315.436 ₫ - 108.664.576 ₫
 13. Nhẫn Rocky 0.094 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  27.051.945,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 14. Vòng tay nữ Beliaf 0.086 Carat

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.116.077,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Acus 0.084 Carat

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 16. Bông tai nữ Ignis 0.048 Carat

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.009.818,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 17. Bông tai nữ Elation 0.06 Carat

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.363.985,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 18. Bông tai nữ Honear 0.06 Carat

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  20.339.052,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 19. Bông tai nữ Uppermost 0.09 Carat

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  11.332.303,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 20. Nhẫn Badelove 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Badelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  17.785.386,00 ₫
  7.784.113  - 95.886.333  7.784.113 ₫ - 95.886.333 ₫
 21. Vòng tay Infanta 0.085 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Infanta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.055 crt - VS

  51.390.603,00 ₫
  15.072.380  - 107.002.132  15.072.380 ₫ - 107.002.132 ₫
 22. Nhẫn Msubuki 0.066 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Msubuki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  20.409.807,00 ₫
  9.212.219  - 131.164.464  9.212.219 ₫ - 131.164.464 ₫
 23. Nhẫn Aviorine 0.066 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aviorine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  20.171.507,00 ₫
  7.804.491  - 126.947.508  7.804.491 ₫ - 126.947.508 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng