Đang tải...
Tìm thấy 93 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dignified 0.123 Carat

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 2. Dây chuyền nữ Citrum 0.154 Carat

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.204.279,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Experience 0.4 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 4. Nhẫn Steadiness 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.939.785,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 5. Vòng tay nữ Demanding 0.123 Carat

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  20.789.616,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 6. Nhẫn Cobswan 0.21 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 7. Nhẫn Chalybs 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 8. Vòng đeo ngón tay Popularity 0.143 Carat

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  12.195.506,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 9. Vòng tay nữ Matchlessea 0.104 Carat

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  15.673.509,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 10. Bông tai nữ Fragaria 0.22 Carat

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 11. Nhẫn Ferrum 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 12. Nhẫn Nowlove 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 13. Bông tai nữ Pirum 0.22 Carat

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  20.155.091,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 14. Vòng tay nữ Recital 0.4 Carat

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  18.213.024,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 15. Nhẫn Ventus 0.176 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 16. Nhẫn Intersection 0.14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 17. Nhẫn Betelges 0.172 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  19.144.719,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 18. Dây chuyền nữ Brillent 0.11 Carat

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  26.040.439,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Ianua 0.24 Carat

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  21.151.030,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Pallium 0.154 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.120.026,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 22. Nhẫn Diverse 0.214 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.660.208,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 23. Bông tai nữ Saccharo 0.22 Carat

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.412.552,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 24. Vòng tay nữ Canopisy 0.104 Carat

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.784.282,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 25. Vòng tay Capellab 0.206 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 26. Bông tai nữ Roaring 0.14 Carat

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  14.916.153,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 27. Bông tai nữ Expectance 0.156 Carat

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  14.434.741,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 28. Dây chuyền nữ Bellator 0.2 Carat

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 29. Bông tai nữ Apex 0.18 Carat

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 30. Dây chuyền nữ Lariya 0.4 Carat

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  42.826.493,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 31. Nhẫn Shinnig 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  22.879.417,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 32. Nhẫn đeo ngón út Dulcis 0.146 Carat

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.499.269,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 33. Nhẫn Ramantical 0.044 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  11.431.359,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 34. Bông tai nữ Cjace 0.204 Carat

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.302.189,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 35. Nhẫn Diamentes 0.172 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Diamentes

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.172 crt - VS

  18.588.589,00 ₫
  5.943.367  - 67.641.183  5.943.367 ₫ - 67.641.183 ₫
 36. Nhẫn Belatri 0.206 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 37. Kẹp tóc Bobanc 0.172 Carat

  Kẹp tóc GLAMIRA Bobanc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - VS

  26.397.326,00 ₫
  6.948.645  - 294.805.200  6.948.645 ₫ - 294.805.200 ₫
 38. Vòng tay nữ Persicum 0.126 Carat

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  36.184.637,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 39. Dây chuyền nữ Sijaj 0.208 Carat

  Dây chuyền nữ Sijaj

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  21.931.026,00 ₫
  6.155.631  - 160.131.313  6.155.631 ₫ - 160.131.313 ₫
 40. Dây chuyền nữ Boostlove 0.4 Carat

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  73.606.913,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 41. Nhẫn Coccic 0.208 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  20.303.392,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 42. Nhẫn Farfalla 0.104 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Farfalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.505 crt - VS

  40.547.634,00 ₫
  9.885.801  - 142.711.581  9.885.801 ₫ - 142.711.581 ₫
 43. Nhẫn Stria 0.22 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.37 crt - VS

  29.230.047,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Vernale 0.2 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Vernale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - VS

  26.524.117,00 ₫
  7.111.663  - 126.041.848  7.111.663 ₫ - 126.041.848 ₫
 45. Nhẫn Opulens 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Opulens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  19.883.960,00 ₫
  8.855.618  - 106.683.452  8.855.618 ₫ - 106.683.452 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Trigon 0.24 Carat

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  18.954.531,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 47. Nhẫn Aerarius 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aerarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  17.325.765,00 ₫
  8.023.546  - 92.037.295  8.023.546 ₫ - 92.037.295 ₫
 48. Bông tai nữ Claritas 0.228 Carat

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  18.404.344,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 49. Nhẫn Brillentella 0.206 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Brillentella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.494 crt - VS

  24.589.693,00 ₫
  9.455.049  - 138.395.567  9.455.049 ₫ - 138.395.567 ₫
 50. Nhẫn Connatus 0.24 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Connatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.754 crt - VS

  60.993.953,00 ₫
  11.460.794  - 194.475.485  11.460.794 ₫ - 194.475.485 ₫
 51. Bông tai nữ Blenken 0.206 Carat

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Loistaa 0.2 Carat

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  17.408.972,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 53. Nhẫn Uniquella 0.206 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  14.167.572,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 54. Nhẫn Unmatched 0.116 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  19.901.225,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A 0.4 Carat

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  25.776.951,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 56. Bông tai nữ Brilliantami Set 0.2 Carat

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  22.880.551,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 57. Nhẫn Changing 0.12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  18.972.643,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 58. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum 0.198 Carat

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  27.246.096,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 59. Nhẫn Intermittent 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.548.896,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 60. Bông tai nữ Notatum 0.22 Carat

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  15.261.152,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 61. Bông tai nữ Oriri 0.308 Carat

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  20.348.957,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫

You’ve viewed 60 of 93 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng