Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Demanding Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  20.789.616,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 2. Vòng tay nữ Hopeful Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.112.978,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 3. Vòng tay nữ Recital Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  18.213.024,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 4. Vòng tay nữ Canopisy Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.784.282,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 5. Vòng tay nữ Persicum Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  36.184.637,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 6. Vòng tay nữ Beliaf Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.116.077,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 7. Vòng tay nữ Lilium Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  16.849.446,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 8. Vòng tay nữ Alphal Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  18.191.799,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 9. Vòng tay nữ Arctero Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - VS

  14.267.759,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 10. Vòng tay nữ Schijland Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - VS

  20.728.484,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 11. Vòng tay nữ Vaccinium Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Vaccinium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - VS

  13.927.291,00 ₫
  4.457.526  - 63.763.847  4.457.526 ₫ - 63.763.847 ₫
 12. Vòng tay nữ Ficus Dây Chuyền

  Vòng tay nữ Ficus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.298 crt - VS

  24.902.709,00 ₫
  9.014.107  - 123.225.824  9.014.107 ₫ - 123.225.824 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng