Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Oriri Climber

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  20.348.957,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 2. Bông tai nữ Precedence Climber

  Bông tai nữ Precedence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.444 crt - VS

  19.157.172,00 ₫
  6.771.194  - 85.004.312  6.771.194 ₫ - 85.004.312 ₫
 3. Bông tai nữ Sijoce Climber

  Bông tai nữ Sijoce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  18.856.041,00 ₫
  5.915.065  - 80.334.517  5.915.065 ₫ - 80.334.517 ₫
 4. Bông tai nữ Nestlove Set Climber

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - VS

  34.460.212,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove A Climber

  Bông tai nữ Nestlove A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  16.129.732,00 ₫
  4.596.204  - 84.537.329  4.596.204 ₫ - 84.537.329 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng