Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Persici - A Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.862.662,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.599.725,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.901.506,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  21.185.558,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.600.390,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Bông tai nữ Craze Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.797.853,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 7. Nhẫn Honorable Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.324.449,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.556.664,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay Awaride Đá Aquamarine

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  88.620.427,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 10. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  59.822.826,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  29.050.615,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 12. Vòng tay Streamin Đá Aquamarine

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  60.204.051,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 13. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Aquamarine

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  24.815.824,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 14. Vòng tay nữ Zarici Đá Aquamarine

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.347.867,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 15. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  20.365.938,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  26.627.985,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Aquamarine

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.569.342,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng