Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.788.413,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.090.194,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  19.374.246,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.789.078,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  12.986.541,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.418.793,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Nhẫn Intermittent Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.284.756,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.745.352,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay nữ Schijland Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  13.766.254,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 10. Vòng tay Awaride Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  83.243.094,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 11. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  49.068.160,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  23.673.282,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 13. Dây chuyền nữ Splendente Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  17.904.252,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 14. Vòng tay Streamin Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  54.826.718,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  22.127.158,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 16. Vòng tay nữ Zarici Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.442.211,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 17. Vòng Cổ Driblet Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  112.663.332,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 18. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  17.677.272,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  21.250.652,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 20. Bông tai nữ Persici - A Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  13.051.350,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 21. Bông tai nữ Persici - B Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.758.030,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng