Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.146.897,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.448.678,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.732.730,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.147.562,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.345.025,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.098.035,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.103.836,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  80.412.919,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  43.407.809,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  20.843.107,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Opal Đen

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  51.996.543,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  20.712.070,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Opal Đen

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.121.453,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  16.262.184,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  18.420.477,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.409.834,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.116.514,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng