Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  18.250.666,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  20.552.447,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  21.836.499,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  17.251.331,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  15.448.794,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.635.769,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  27.207.605,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  85.846.855,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Opan Lửa

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  54.275.682,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Opan Lửa

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  26.277.043,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Opan Lửa

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  57.430.479,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Opan Lửa

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  23.429.038,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Opan Lửa

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.659.187,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  18.979.152,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  23.854.413,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  15.513.603,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Opan Lửa

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  19.220.283,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng