Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  16.467.655,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  18.769.436,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.053.488,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  15.468.320,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  13.665.783,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.758.414,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  25.424.594,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  79.761.978,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  42.134.230,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  20.192.166,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Topaz Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  51.345.602,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Topaz Hồng

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  20.372.449,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Topaz Hồng

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.781.832,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  15.922.563,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  17.769.536,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  13.730.592,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Topaz Hồng

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  17.437.272,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng