Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.599.725,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.901.506,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  21.185.558,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.600.390,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.797.853,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.324.449,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.556.664,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  81.092.161,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  44.766.293,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  21.522.349,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  52.675.785,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Topaz Huyền Bí

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  21.051.691,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.347.867,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  16.601.805,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  19.099.719,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.862.662,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Topaz Huyền Bí

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.569.342,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng