Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Persici - A Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  14.551.343,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  17.288.406,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  19.590.187,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  20.874.239,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  16.289.071,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Bông tai nữ Craze Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  14.486.534,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 7. Nhẫn Honorable Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  16.154.639,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  26.245.345,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay Awaride Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  85.054.406,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 10. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  52.690.784,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 11. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  25.484.594,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 12. Vòng tay Streamin Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  56.638.030,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 13. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  23.032.814,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 14. Vòng tay nữ Zarici Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  31.178.057,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 15. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  18.582.928,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  23.061.964,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  18.258.023,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng