Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  22.694.041,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  24.995.822,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  26.279.874,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  21.694.706,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  19.892.169,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Zircon Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  18.871.607,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  31.650.980,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Zircon Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  87.658.167,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  57.898.306,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  28.088.355,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Zircon Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  59.241.791,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Zircon Nâu

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  24.334.694,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Zircon Nâu

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  33.895.025,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  19.884.808,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  25.665.725,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  19.956.978,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Zircon Nâu

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  23.663.658,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng