Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.312 crt - AAA

  54.137.289,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.472 crt - AAA

  62.325.834,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  49.402.406,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.933 crt - AAA

  34.572.004,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.828 crt - AAA

  23.995.923,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Zircon Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.501 crt - AAA

  23.711.207,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.558 crt - AAA

  61.820.648,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Zircon Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  3.475 crt - AAA

  177.204.913,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.203 crt - AAA

  137.058.309,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.57 crt - AAA

  34.909.078,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Zircon Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.928 crt - AAA

  74.496.436,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Zircon Trắng

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  31.410.133,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Zircon Trắng

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.556 crt - AAA

  41.847.818,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.046 crt - AAA

  36.271.524,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.492 crt - AAA

  30.363.816,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.914 crt - AAA

  31.617.300,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.952 crt - AAA

  37.701.327,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng