Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  23.344.981,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  25.646.762,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  26.930.814,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  22.345.646,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  20.543.109,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  19.182.926,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Bông tai nữ Marfikent Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  32.301.920,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 8. Vòng tay Awaride Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  88.110.995,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 9. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Zircon Xanh

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  58.803.962,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 10. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Zircon Xanh

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  28.541.183,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 11. Vòng tay Streamin Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  59.694.619,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 12. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Zircon Xanh

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  24.561.108,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 13. Vòng tay nữ Zarici Đá Zircon Xanh

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  34.206.344,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 14. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  20.111.222,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  26.118.553,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 16. Bông tai nữ Persici - A Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  20.607.918,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 17. Bông tai nữ Persici - B Đá Zircon Xanh

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  24.314.598,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng