Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Ladybug Drops & Dangle

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  12.067.866,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 2. Bông tai nữ Persici - A Drops & Dangle

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.914 crt - VS

  94.277.380,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 3. Bông tai nữ Geminos Drops & Dangle

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 4. Bông tai nữ Roaring Drops & Dangle

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  14.916.153,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 5. Bông tai nữ Cucumis Drops & Dangle

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  11.862.961,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 6. Bông tai nữ Mutaio Drops & Dangle

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.166.595,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 7. Bông tai nữ Csillogo Drops & Dangle

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  42.712.719,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 8. Bông tai nữ Ljus Drops & Dangle

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 9. Bông tai nữ Persici Drops & Dangle

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  33.807.856,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Drops & Dangle

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  25.776.951,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 11. Bông tai nữ Brilliantami Set Drops & Dangle

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  22.880.551,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 12. Bông tai nữ Mirth Drops & Dangle

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  50.241.836,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 13. Bông tai nữ Poesiana Drops & Dangle

  Bông tai nữ Poesiana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  22.640.268,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 14. Bông tai nữ Violetlove Drops & Dangle

  Bông tai nữ Violetlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.712 crt - VS

  19.864.998,00 ₫
  6.155.631  - 100.414.615  6.155.631 ₫ - 100.414.615 ₫
 15. Bông tai nữ Versetto Drops & Dangle

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.036 crt - VS

  32.497.768,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 16. Bông tai nữ Blanco Drops & Dangle

  Bông tai nữ Blanco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.786 crt - VS

  25.313.369,00 ₫
  6.601.383  - 100.711.785  6.601.383 ₫ - 100.711.785 ₫
 17. Bông tai nữ Brillahg Drops & Dangle

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  25.288.745,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 18. Bông tai nữ Marfikent Drops & Dangle

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - VS

  49.537.687,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 19. Bông tai nữ Pepo Drops & Dangle

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.577.747,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 20. Bông tai nữ Persico Drops & Dangle

  Bông tai nữ Persico

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.546 crt - VS

  23.896.299,00 ₫
  6.665.062  - 102.367.436  6.665.062 ₫ - 102.367.436 ₫
 21. Bông tai nữ Shinyi Drops & Dangle

  Bông tai nữ Shinyi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.792 crt - VS

  88.557.596,00 ₫
  15.135.776  - 393.295.299  15.135.776 ₫ - 393.295.299 ₫
 22. Bông tai nữ Tempus Drops & Dangle

  Bông tai nữ Tempus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  31.861.262,00 ₫
  8.590.996  - 143.390.825  8.590.996 ₫ - 143.390.825 ₫
 23. Bông tai nữ Imagine Drops & Dangle

  Bông tai nữ Imagine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.712 crt - VS

  25.120.916,00 ₫
  7.928.735  - 159.975.651  7.928.735 ₫ - 159.975.651 ₫
 24. Bông tai nữ Novel Drops & Dangle

  Bông tai nữ Novel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.578 crt - VS

  17.894.913,00 ₫
  5.497.614  - 87.692.972  5.497.614 ₫ - 87.692.972 ₫
 25. Bông tai nữ Peacodn Drops & Dangle

  Bông tai nữ Peacodn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  25.887.044,00 ₫
  8.479.205  - 128.518.257  8.479.205 ₫ - 128.518.257 ₫
 26. Bông tai nữ Protelum Drops & Dangle

  Bông tai nữ Protelum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.46 crt - VS

  47.986.468,00 ₫
  10.357.025  - 220.258.384  10.357.025 ₫ - 220.258.384 ₫
 27. Bông tai nữ Schedar Drops & Dangle

  Bông tai nữ Schedar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  17.890.951,00 ₫
  5.624.973  - 76.570.388  5.624.973 ₫ - 76.570.388 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Drops & Dangle

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - VS

  49.778.819,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 29. Bông tai nữ Flumen Drops & Dangle

  Bông tai nữ Flumen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  22.916.776,00 ₫
  6.007.047  - 277.767.549  6.007.047 ₫ - 277.767.549 ₫
 30. Bông tai nữ Lacuseri Drops & Dangle

  Bông tai nữ Lacuseri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.824 crt - VS

  66.843.360,00 ₫
  13.390.408  - 327.663.537  13.390.408 ₫ - 327.663.537 ₫
 31. Bông tai nữ Persici - B Drops & Dangle

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.952 crt - VS

  19.899.525,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng