Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.769.479,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 2. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  33.995.779,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 3. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  32.449.655,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 4. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  25.090.916,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 5. Bông tai nữ Craze Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  21.278.954,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 6. Nhẫn Honorable Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  20.541.410,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 7. Nhẫn Intermittent Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  12.558.335,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 8. Bông tai nữ Marfikent Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - AA

  40.820.747,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 9. Vòng tay nữ Schijland Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - AAA

  20.162.449,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 10. Vòng tay Awaride Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  3.475 crt - AA

  107.950.524,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 11. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  4.203 crt - AA

  72.756.727,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.57 crt - AA

  31.371.358,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 13. Dây chuyền nữ Splendente Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.012 crt - AAA

  28.432.505,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 14. Vòng tay Streamin Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.928 crt - AA

  75.628.506,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 15. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Sapphire Xanh

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - AA

  27.306.378,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 16. Vòng tay nữ Zarici Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.556 crt - AA

  36.187.467,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 17. Vòng Cổ Driblet Đá Sapphire Xanh

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  2.33 crt - AAA

  126.333.078,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 18. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.046 crt - AA

  23.677.244,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.492 crt - AA

  28.212.883,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 20. Bông tai nữ Persici - A Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.914 crt - AA

  31.787.110,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 21. Bông tai nữ Persici - B Đá Sapphire Xanh

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.952 crt - AA

  23.380.640,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng