Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Citrum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  17.638.215,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 2. Bông tai nữ Anguis Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 3. Nhẫn Chalybs Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - AAA

  19.968.866,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 4. Nhẫn Vertere Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  22.041.969,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Pallium Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  17.601.141,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 6. Bông tai nữ Apex Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 7. Nhẫn Ferrum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - AAA

  21.199.143,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 8. Nhẫn Pyropus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  12.994.180,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 9. Dây chuyền nữ Pluitt Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.023 crt - AAA

  59.332.641,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 10. Bông tai nữ Pirum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - AAA

  25.164.501,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 11. Vòng đeo ngón tay Popularity Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.143 crt - AAA

  13.101.163,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 12. Kẹp tóc Bobanc Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Kẹp tóc GLAMIRA Bobanc

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - AAA

  28.180.336,00 ₫
  6.948.645  - 294.805.200  6.948.645 ₫ - 294.805.200 ₫
 13. Bông tai nữ Mutaio Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  33.411.915,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 14. Dây chuyền nữ Rosula Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.066 crt - AAA

  35.612.094,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 15. Vòng tay nữ Hopeful Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.086 crt - AAA

  7.943.167,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 16. Nhẫn Nowlove Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.726 crt - AAA

  29.030.237,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 17. Bông tai nữ Brilhando Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  30.731.739,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Acus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.572.287,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Blenken Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.206 crt - AAA

  11.634.000,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 21. Dây chuyền nữ Brillent Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  24.964.973,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 22. Bông tai nữ Cjace Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  14.990.869,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 23. Bông tai nữ Claritas Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  17.526.990,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 24. Bông tai nữ Csillogo Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  34.958.039,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 25. Bông tai nữ Geminos Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  32.317.487,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 26. Bông tai nữ Ignis Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - AAA

  18.264.534,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 27. Nhẫn Iunctura Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  27.887.129,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 28. Nhẫn Lacus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.396 crt - AAA

  33.833.329,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 29. Bông tai nữ Ljus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - AAA

  26.358.270,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  16.333.505,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 31. Bông tai nữ Persici Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  26.053.176,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 32. Nhẫn Rocky Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.283 crt - AAA

  23.372.717,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 33. Nhẫn Shinnig Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.803.951,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 34. Bông tai nữ Skinner Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  19.343.114,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 35. Nhẫn Uniquella Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.206 crt - AAA

  15.044.927,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 36. Nhẫn Unmatched Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - AAA

  21.769.141,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 37. Nhẫn Ventus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - AAA

  21.012.350,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 38. Nhẫn Adventure Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  28.035.147,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 39. Bông tai nữ Afflatus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  18.892.267,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 40. Dây chuyền nữ Bellator Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.785.583,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 41. Nhẫn Bolshoy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.271 crt - AAA

  21.167.162,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 42. Vòng tay Botri Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - AAA

  113.824.270,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - AAA

  23.314.698,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.562 crt - AAA

  21.653.952,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 45. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAA

  21.635.274,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 46. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - AAA

  22.585.644,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 47. Nhẫn Changing Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  19.283.962,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.202 crt - AAA

  20.594.335,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 49. Bông tai nữ Craze Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  22.241.214,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 50. Bông tai nữ Elation Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - AAA

  14.024.364,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 51. Bông tai nữ Expectance Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  11.123.436,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  26.414.588,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 53. Bông tai nữ Extralove Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - AAA

  8.737.598,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 54. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  31.746.075,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 55. Bông tai nữ Honear Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  19.999.431,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 56. Nhẫn Honorable Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  21.022.540,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 57. Dây chuyền nữ Ianua Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AAA

  20.330.279,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Incomparable Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - AAA

  22.042.252,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 59. Nhẫn Intermittent Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  12.841.353,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 60. Bông tai nữ Ladybug Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - AAA

  11.982.960,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 61. Vòng tay nữ Lilium Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - AAA

  19.821.130,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng