Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 2. Dây chuyền nữ Citrum Infinity

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.204.279,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Experience Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 4. Nhẫn Steadiness Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.939.785,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 5. Nhẫn Vertere Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Charta Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 7. Nhẫn Roseus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  35.989.355,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 8. Nhẫn Cobswan Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 9. Nhẫn Chalybs Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 10. Dây chuyền nữ Differentway Infinity

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  20.919.522,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 11. Nhẫn Ferrum Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 12. Nhẫn Iunctura Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 13. Nhẫn Nowlove Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 14. Nhẫn Lacus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 15. Nhẫn Ventus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 16. Nhẫn Intersection Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 17. Nhẫn Betelges Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  19.144.719,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Pallium Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.120.026,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 19. Dây chuyền nữ Spacedoy Infinity

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.250.156,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 20. Dây chuyền nữ Rosula Infinity

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  64.762.899,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 21. Nhẫn Diverse Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.660.208,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 22. Dây chuyền nữ Decus Infinity

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.083 crt - VS

  41.637.819,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Drumstick Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  14.067.385,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 24. Nhẫn Longway Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 25. Nhẫn Singlenesslove Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 26. Nhẫn Shinnig Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  22.879.417,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 27. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Infinity

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.499.269,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 28. Dây chuyền nữ Carbunculus Infinity

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  24.227.146,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 29. Nhẫn Ramantical Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  11.431.359,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Spical Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  21.179.898,00 ₫
  3.355.455  - 48.933.726  3.355.455 ₫ - 48.933.726 ₫
 31. Nhẫn Diamentes Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Diamentes

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.172 crt - VS

  18.588.589,00 ₫
  5.943.367  - 67.641.183  5.943.367 ₫ - 67.641.183 ₫
 32. Nhẫn Belatri Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 33. Nhẫn Adventure Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 34. Nhẫn Honorable Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  24.899.880,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 35. Dây chuyền nữ Sijaj Infinity

  Dây chuyền nữ Sijaj

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  21.931.026,00 ₫
  6.155.631  - 160.131.313  6.155.631 ₫ - 160.131.313 ₫
 36. Nhẫn Yorqi Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Yorqi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  16.479.826,00 ₫
  7.315.436  - 108.664.576  7.315.436 ₫ - 108.664.576 ₫
 37. Nhẫn Coccic Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  20.303.392,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 38. Nhẫn Farfalla Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Farfalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.505 crt - VS

  40.547.634,00 ₫
  9.885.801  - 142.711.581  9.885.801 ₫ - 142.711.581 ₫
 39. Nhẫn Stria Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.37 crt - VS

  29.230.047,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Vernale Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Vernale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - VS

  26.524.117,00 ₫
  7.111.663  - 126.041.848  7.111.663 ₫ - 126.041.848 ₫
 41. Nhẫn Opulens Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Opulens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  19.883.960,00 ₫
  8.855.618  - 106.683.452  8.855.618 ₫ - 106.683.452 ₫
 42. Nhẫn Aerarius Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Aerarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  17.325.765,00 ₫
  8.023.546  - 92.037.295  8.023.546 ₫ - 92.037.295 ₫
 43. Nhẫn Rocky Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  27.051.945,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 44. Nhẫn Bolshoy Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  25.723.744,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 45. Nhẫn Brillentella Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Brillentella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.494 crt - VS

  24.589.693,00 ₫
  9.455.049  - 138.395.567  9.455.049 ₫ - 138.395.567 ₫
 46. Nhẫn Connatus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Connatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.754 crt - VS

  60.993.953,00 ₫
  11.460.794  - 194.475.485  11.460.794 ₫ - 194.475.485 ₫
 47. Nhẫn Uniquella Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  14.167.572,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 48. Nhẫn Unmatched Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  19.901.225,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 49. Nhẫn Changing Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  18.972.643,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 50. Nhẫn Intermittent Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.548.896,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 51. Nhẫn Podend Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  18.953.965,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 52. Nhẫn Twoperson Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Twoperson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.498 crt - VS

  20.618.390,00 ₫
  7.987.886  - 114.622.096  7.987.886 ₫ - 114.622.096 ₫
 53. Dây chuyền nữ Dolor Infinity

  Dây chuyền nữ Dolor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  18.373.495,00 ₫
  4.732.052  - 76.443.028  4.732.052 ₫ - 76.443.028 ₫
 54. Dây chuyền nữ Alderamin Infinity

  Dây chuyền nữ Alderamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.625 crt - VS

  24.570.165,00 ₫
  6.757.043  - 88.542.029  6.757.043 ₫ - 88.542.029 ₫
 55. Nhẫn Badelove Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Badelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  17.785.386,00 ₫
  7.784.113  - 95.886.333  7.784.113 ₫ - 95.886.333 ₫
 56. Dây chuyền nữ Blueblood Infinity

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.203 crt - VS

  115.888.599,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Fervent Infinity

  Mặt dây chuyền nữ Fervent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  21.558.009,00 ₫
  6.357.705  - 91.556.163  6.357.705 ₫ - 91.556.163 ₫
 58. Dây chuyền nữ Lifetime Infinity

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.57 crt - VS

  52.937.294,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 59. Nhẫn Orbis Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Orbis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  24.786.673,00 ₫
  8.065.999  - 112.754.182  8.065.999 ₫ - 112.754.182 ₫
 60. Nhẫn Pulchra Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Pulchra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  32.165.224,00 ₫
  10.321.649  - 150.437.963  10.321.649 ₫ - 150.437.963 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng