Đang tải...
Tìm thấy 143 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.013.058,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 2. Dây chuyền nữ Citrum Marquise

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.204.279,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 3. Nhẫn Steadiness Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  24.939.785,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 4. Bông tai nữ Anguis Marquise

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 5. Vòng đeo ngón tay Popularity Marquise

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.143 crt - VS

  12.195.506,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 6. Nhẫn Roseus Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  35.989.355,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 7. Nhẫn Chalybs Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 8. Vòng tay nữ Matchlessea Marquise

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  15.673.509,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Experience Marquise

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 10. Bông tai nữ Withelder Marquise

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.580.028,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 11. Bông tai nữ Fragaria Marquise

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 12. Nhẫn Ferrum Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  18.708.589,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 13. Dây chuyền nữ Morus Marquise

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  13.539.273,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 14. Nhẫn Iunctura Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  21.887.157,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 15. Nhẫn Nowlove Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  50.681.078,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 16. Bông tai nữ Pirum Marquise

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  20.155.091,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 17. Vòng tay nữ Recital Marquise

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  18.213.024,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 18. Nhẫn Lacus Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  24.833.371,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Ventus Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.021.803,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 21. Dây chuyền nữ Probus Marquise

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  21.999.516,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 22. Bông tai nữ Vittela Marquise

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.618.320,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 23. Nhẫn Betelges Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  19.144.719,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 24. Bông tai nữ Geminos Marquise

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  23.317.529,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Pallium Marquise

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  14.120.026,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 26. Vòng tay nữ Lapillus Marquise

  Vòng tay nữ Lapillus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.898 crt - VS

  86.288.646,00 ₫
  16.895.014  - 169.852.402  16.895.014 ₫ - 169.852.402 ₫
 27. Dây chuyền nữ Decus Marquise

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.083 crt - VS

  41.637.819,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 28. Bông tai nữ Saccharo Marquise

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.412.552,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 29. Vòng tay nữ Canopisy Marquise

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.784.282,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Drumstick Marquise

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  14.067.385,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 31. Vòng tay Capellab Marquise

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Marquise

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  72.384.843,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.004.641  - 408.606.551  16.004.641 ₫ - 408.606.551 ₫
 33. Vòng đeo ngón tay Parvus Marquise

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  16.950.200,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 34. Dây chuyền nữ Bellator Marquise

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.700.677,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 35. Nhẫn Singlenesslove Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  17.240.860,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 36. Dây chuyền nữ Pluitt Marquise

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  86.898.549,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 37. Dây chuyền nữ Lariya Marquise

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  42.826.493,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 38. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Marquise

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.499.269,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 39. Nhẫn Ramantical Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  11.431.359,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Spical Marquise

  Mặt dây chuyền nữ Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  21.179.898,00 ₫
  3.355.455  - 48.933.726  3.355.455 ₫ - 48.933.726 ₫
 41. Nhẫn Diamentes Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Diamentes

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.172 crt - VS

  18.588.589,00 ₫
  5.943.367  - 67.641.183  5.943.367 ₫ - 67.641.183 ₫
 42. Nhẫn Belatri Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 43. Kẹp tóc Bobanc Marquise

  Kẹp tóc GLAMIRA Bobanc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.912 crt - VS

  26.397.326,00 ₫
  6.948.645  - 294.805.200  6.948.645 ₫ - 294.805.200 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Trigon Marquise

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  18.954.531,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 45. Bông tai nữ Cucumis Marquise

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  11.862.961,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 46. Nhẫn Adventure Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 47. Dây chuyền nữ Sijaj Marquise

  Dây chuyền nữ Sijaj

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  21.931.026,00 ₫
  6.155.631  - 160.131.313  6.155.631 ₫ - 160.131.313 ₫
 48. Dây chuyền nữ Boostlove Marquise

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  73.606.913,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 49. Nhẫn Yorqi Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Yorqi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  16.479.826,00 ₫
  7.315.436  - 108.664.576  7.315.436 ₫ - 108.664.576 ₫
 50. Nhẫn Farfalla Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Farfalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.505 crt - VS

  40.547.634,00 ₫
  9.885.801  - 142.711.581  9.885.801 ₫ - 142.711.581 ₫
 51. Nhẫn Stria Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  0.37 crt - VS

  29.230.047,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Vernale Marquise

  Mặt dây chuyền nữ Vernale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - VS

  26.524.117,00 ₫
  7.111.663  - 126.041.848  7.111.663 ₫ - 126.041.848 ₫
 53. Nhẫn Opulens Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Opulens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  19.883.960,00 ₫
  8.855.618  - 106.683.452  8.855.618 ₫ - 106.683.452 ₫
 54. Bông tai nữ Atraente Marquise

  Bông tai nữ Atraente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  18.139.441,00 ₫
  6.431.573  - 81.664.706  6.431.573 ₫ - 81.664.706 ₫
 55. Nhẫn Aerarius Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Aerarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  17.325.765,00 ₫
  8.023.546  - 92.037.295  8.023.546 ₫ - 92.037.295 ₫
 56. Bông tai nữ Lucens Marquise

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 57. Nhẫn Brillentella Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Brillentella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.494 crt - VS

  24.589.693,00 ₫
  9.455.049  - 138.395.567  9.455.049 ₫ - 138.395.567 ₫
 58. Bông tai nữ Blenken Marquise

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  10.756.645,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 59. Bông tai nữ Ljus Marquise

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  24.999.786,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 60. Nhẫn Uniquella Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  14.167.572,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Marquise

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  25.776.951,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫

You’ve viewed 60 of 143 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng