Đang tải...
Tìm thấy 40 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dignified Tròn

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 2. Vòng tay nữ Demanding Tròn

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  20.789.616,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 3. Nhẫn Vertere Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  21.758.952,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Charta Tròn

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 5. Nhẫn Cobswan Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 6. Bông tai nữ Extralove Tròn

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  8.539.486,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 7. Vòng tay nữ Pluit Tròn

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  14.470.967,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 8. Bông tai nữ Afflatus Tròn

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  19.231.888,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 9. Dây chuyền nữ Differentway Tròn

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  20.919.522,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 10. Nhẫn Intersection Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.896.525,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 11. Dây chuyền nữ Spacedoy Tròn

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.250.156,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 12. Nhẫn Diverse Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.660.208,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® Subitem Tròn

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  10.168.535,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 14. Bông tai nữ Roaring Tròn

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  14.916.153,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 15. Bông tai nữ Expectance Tròn

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  14.434.741,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 16. Nhẫn Longway Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 17. Bông tai nữ Apex Tròn

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 18. Dây chuyền nữ Wavysea Tròn

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  23.364.510,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 19. Bông tai nữ Cjace Tròn

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.302.189,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 20. Vòng tay nữ Persicum Tròn

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  36.184.637,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 21. Bông tai nữ Tuana Tròn

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  39.653.301,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 22. Nhẫn Coccic Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  20.303.392,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 23. Bông tai nữ Claritas Tròn

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  18.404.344,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 24. Nhẫn Bolshoy Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  25.723.744,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 25. Nhẫn Connatus Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Connatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.754 crt - VS

  60.993.953,00 ₫
  11.460.794  - 194.475.485  11.460.794 ₫ - 194.475.485 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Acus Tròn

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.374.174,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 27. Bông tai nữ Ignis Tròn

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  18.009.818,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 28. Bông tai nữ Skinner Tròn

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  20.503.485,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 29. Bông tai nữ Elation Tròn

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.363.985,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 30. Bông tai nữ Honear Tròn

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  20.339.052,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 31. Nhẫn Intermittent Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  13.548.896,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 32. Bông tai nữ Songy Tròn

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  20.589.524,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 33. Bông tai nữ Uppermost Tròn

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - VS

  11.332.303,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 34. Bông tai nữ Brillahg Tròn

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  25.288.745,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 35. Nhẫn Badelove Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Badelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.262 crt - VS

  17.785.386,00 ₫
  7.784.113  - 95.886.333  7.784.113 ₫ - 95.886.333 ₫
 36. Dây chuyền nữ Existence Tròn

  Dây chuyền nữ Existence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  26.692.512,00 ₫
  8.937.693  - 126.339.018  8.937.693 ₫ - 126.339.018 ₫
 37. Dây chuyền nữ Universe Tròn

  Dây chuyền nữ Universe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  21.835.648,00 ₫
  6.714.590  - 98.532.543  6.714.590 ₫ - 98.532.543 ₫
 38. Vòng Cổ Driblet Tròn

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.33 crt - VS

  140.087.730,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 39. Bông tai nữ Perline Tròn

  Bông tai nữ Perline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.674 crt - VS

  23.151.115,00 ₫
  7.559.964  - 122.136.210  7.559.964 ₫ - 122.136.210 ₫
 40. Nhẫn Hoteagle Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hoteagle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  21.161.501,00 ₫
  8.986.371  - 112.117.385  8.986.371 ₫ - 112.117.385 ₫

You’ve viewed 40 of 40 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng