Đang tải...
Tìm thấy 106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.086 crt - AAA

  7.858.262,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 2. Nhẫn Steadiness Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.454 crt - AAA

  33.968.044,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 3. Nhẫn Intersection Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.27 crt - AAA

  17.905.950,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 4. Nhẫn Cobswan Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  21.470.274,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 5. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  24.439.411,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 6. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.312 crt - AAA

  56.882.559,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Đen

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.282 crt - AAA

  22.553.380,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 8. Dây chuyền nữ Brillent Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.639 crt - AAA

  42.427.155,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 9. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.412 crt - AAA

  21.670.082,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 10. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.448 crt - AAA

  27.715.620,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 11. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.472 crt - AAA

  65.071.104,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 12. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.312 crt - AAA

  29.104.105,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Loistaa Kim Cương Đen

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.481 crt - AAA

  24.880.634,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 14. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.146 crt - AAA

  52.147.676,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 15. Bông tai nữ Persici Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.933 crt - AAA

  37.317.274,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 16. Nhẫn Shinnig Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  30.803.909,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 17. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.608 crt - AAA

  30.239.288,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 18. Nhẫn Vertere Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.273 crt - AAA

  30.051.365,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Adventure Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  28.035.147,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 21. Bông tai nữ Apex Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  9.539.670,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 22. Dây chuyền nữ Bellator Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.785.583,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 23. Nhẫn Bolshoy Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.271 crt - AAA

  20.572.825,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.962 crt - AAA

  37.493.876,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 25. Bông tai nữ Brilliantami Set Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.762 crt - AAA

  35.814.452,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 26. Dây chuyền nữ Carbunculus Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.75 crt - AAA

  35.547.847,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 27. Nhẫn Changing Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.204 crt - AAA

  20.727.352,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Charta Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.202 crt - AAA

  20.509.429,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 29. Bông tai nữ Craze Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.828 crt - AAA

  26.741.193,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 30. Bông tai nữ Elation Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.33 crt - AAA

  18.439.438,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 31. Bông tai nữ Expectance Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  11.576.264,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Experience Kim Cương Đen

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  37.254.159,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 33. Bông tai nữ Extralove Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.089 crt - AAA

  10.265.893,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 34. Bông tai nữ Honear Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.352 crt - AAA

  24.839.031,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 35. Nhẫn Honorable Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.501 crt - AAA

  25.069.691,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 36. Dây chuyền nữ Ianua Kim Cương Đen

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.514 crt - AAA

  32.188.713,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 37. Nhẫn Intermittent Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.22 crt - AAA

  15.190.398,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 38. Bông tai nữ Ladybug Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  14.982.946,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 39. Bông tai nữ Mondiney Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.308 crt - AAA

  18.329.345,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 40. Vòng tay nữ Persicum Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.456 crt - AAA

  33.778.988,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Pinkflower Kim Cương Đen

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  14.042.195,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 42. Vòng tay nữ Pluit Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.146 crt - AAA

  19.140.756,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 43. Bông tai nữ Violetlove Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Violetlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.712 crt - AAA

  22.553.664,00 ₫
  6.155.631  - 100.414.615  6.155.631 ₫ - 100.414.615 ₫
 44. Bông tai nữ Ricordi Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - AAA

  91.207.772,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 45. Bông tai nữ Songy Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  19.032.928,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 46. Bông tai nữ Tuana Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.72 crt - AAA

  24.596.769,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 47. Nhẫn Twoperson Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Twoperson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.498 crt - AAA

  19.571.225,00 ₫
  7.987.886  - 114.622.096  7.987.886 ₫ - 114.622.096 ₫
 48. Bông tai nữ Uppermost Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.178 crt - AAA

  14.813.418,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 49. Bông tai nữ Versetto Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.036 crt - AAA

  43.478.848,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 50. Vòng tay nữ Alphal Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.52 crt - AAA

  24.984.220,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 51. Vòng tay nữ Arctero Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.366 crt - AAA

  24.314.881,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 52. Bông tai nữ Brillahg Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.572 crt - AAA

  31.373.622,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 53. Nhẫn Diverse Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.214 crt - AAA

  15.263.983,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 54. Nhẫn Longway Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  17.154.256,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 55. Bông tai nữ Marfikent Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.558 crt - AAA

  64.565.918,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 56. Nhẫn Nowlove Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.726 crt - AAA

  29.030.237,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 57. Bông tai nữ Pepo Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.02 crt - AAA

  57.577.648,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 58. Vòng tay nữ Schijland Kim Cương Đen

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.598 crt - AAA

  36.351.052,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 59. Bông tai nữ Shinyi Kim Cương Đen

  Bông tai nữ Shinyi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  3.792 crt - AAA

  127.415.902,00 ₫
  15.135.776  - 393.295.299  15.135.776 ₫ - 393.295.299 ₫
 60. Vòng tay Siriusse Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Siriusse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  1.198 crt - AAA

  95.490.112,00 ₫
  22.641.402  - 124.499.409  22.641.402 ₫ - 124.499.409 ₫
 61. Nhẫn Singlenesslove Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  19.391.792,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫

You’ve viewed 60 of 106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng