Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dignified Kim Cương

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  13.632.104,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 2. Nhẫn Steadiness Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.454 crt - VS

  44.807.615,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Charta Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.330.180,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 4. Nhẫn Pyropus Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  15.230.019,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 5. Vòng tay nữ Pluit Kim Cương

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  19.763.395,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 6. Nhẫn Cobswan Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.772.140,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 7. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  25.599.783,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 8. Nhẫn Vertere Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.273 crt - VS

  31.494.754,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 9. Dây chuyền nữ Ianua Kim Cương

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.514 crt - VS

  39.575.470,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 10. Dây chuyền nữ Spacedoy Kim Cương

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.250.156,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 11. Nhẫn Roseus Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  35.989.355,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 12. Vòng tay nữ Canopisy Kim Cương

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  16.001.243,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 13. Bông tai nữ Vittela Kim Cương

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  26.061.667,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 14. Nhẫn Longway Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  23.663.659,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 15. Bông tai nữ Fragaria Kim Cương

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.842.399,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 16. Bông tai nữ Expectance Kim Cương

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  14.434.741,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 17. Dây chuyền nữ Lariya Kim Cương

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  42.826.493,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 18. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  9.726.178,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Iunctura Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.324 crt - VS

  34.028.610,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 21. Nhẫn Shinnig Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  34.086.912,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 22. Bông tai nữ Extralove Kim Cương

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.089 crt - VS

  11.171.549,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Spical Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Spical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.281 crt - VS

  21.179.898,00 ₫
  3.355.455  - 48.933.726  3.355.455 ₫ - 48.933.726 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Trigon Kim Cương

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  34.577.099,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 25. Vòng tay nữ Matchlessea Kim Cương

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.302 crt - VS

  28.352.693,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 26. Bông tai nữ Cjace Kim Cương

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  25.773.837,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 27. Nhẫn Adventure Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  114.723.416,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 28. Vòng tay nữ Persicum Kim Cương

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  36.184.637,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 29. Bông tai nữ Tuana Kim Cương

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  39.653.301,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 30. Dây chuyền nữ Boostlove Kim Cương

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  73.606.913,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 31. Nhẫn Diamentes Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Diamentes

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.172 crt - VS

  18.588.589,00 ₫
  5.943.367  - 67.641.183  5.943.367 ₫ - 67.641.183 ₫
 32. Nhẫn Farfalla Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Farfalla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.505 crt - VS

  40.547.634,00 ₫
  9.885.801  - 142.711.581  9.885.801 ₫ - 142.711.581 ₫
 33. Nhẫn Stria Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.37 crt - VS

  41.229.990,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 34. Nhẫn Opulens Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Opulens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  25.176.388,00 ₫
  8.855.618  - 106.683.452  8.855.618 ₫ - 106.683.452 ₫
 35. Vòng đeo ngón tay Parvus Kim Cương

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.386 crt - VS

  36.336.901,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 36. Dây chuyền nữ Wavysea Kim Cương

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.92 crt - VS

  52.005.883,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 37. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Kim Cương

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  19.819.999,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 38. Nhẫn Chalybs Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.242 crt - VS

  24.751.862,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 39. Nhẫn Ferrum Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  25.727.424,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 40. Nhẫn Bolshoy Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  25.723.744,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 41. Nhẫn Ramantical Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.089 crt - VS

  14.063.422,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 42. Dây chuyền nữ Differentway Kim Cương

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  20.919.522,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 43. Dây chuyền nữ Pluitt Kim Cương

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.023 crt - VS

  86.898.549,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 44. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.312 crt - VS

  116.797.369,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.282 crt - VS

  24.194.882,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 46. Bông tai nữ Blenken Kim Cương

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  15.964.168,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 47. Dây chuyền nữ Brillent Kim Cương

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.639 crt - VS

  45.710.158,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 48. Bông tai nữ Claritas Kim Cương

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  32.102.392,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 49. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.472 crt - VS

  124.985.914,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 50. Bông tai nữ Geminos Kim Cương

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  41.685.367,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 51. Bông tai nữ Ignis Kim Cương

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  29.924.856,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 52. Nhẫn Lacus Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.396 crt - VS

  41.220.086,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 53. Bông tai nữ Ljus Kim Cương

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.715 crt - VS

  43.254.416,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Loistaa Kim Cương

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.481 crt - VS

  33.512.669,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 55. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - VS

  112.062.486,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 56. Bông tai nữ Persici Kim Cương

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.933 crt - VS

  97.232.084,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 57. Nhẫn Rocky Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  27.051.945,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 58. Bông tai nữ Skinner Kim Cương

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.608 crt - VS

  36.295.863,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 59. Nhẫn Uniquella Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  19.375.095,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 60. Nhẫn Unmatched Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.359 crt - VS

  30.769.098,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 61. Nhẫn Ventus Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  25.031.199,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng