Đang tải...
Tìm thấy 133 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Craze Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  24.844.975,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 2. Bông tai nữ Fragaria Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Fragaria

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  28.380.147,00 ₫
  7.478.454  - 101.504.232  7.478.454 ₫ - 101.504.232 ₫
 3. Nhẫn Roseus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.354 crt - AAA

  33.781.819,00 ₫
  9.370.710  - 122.532.436  9.370.710 ₫ - 122.532.436 ₫
 4. Nhẫn Chalybs Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - AAA

  20.789.617,00 ₫
  7.365.531  - 97.230.669  7.365.531 ₫ - 97.230.669 ₫
 5. Dây chuyền nữ Bellator Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.955.393,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Vernale Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Mặt dây chuyền nữ Vernale

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - AAA

  25.448.650,00 ₫
  7.111.663  - 126.041.848  7.111.663 ₫ - 126.041.848 ₫
 7. Dây chuyền nữ Lariya Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.489 crt - AAA

  21.486.972,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 8. Nhẫn Rocky Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.283 crt - AAA

  23.768.941,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 9. Dây chuyền nữ Citrum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  18.798.587,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 10. Nhẫn Pyropus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  13.673.422,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 11. Bông tai nữ Brilhando Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  33.335.500,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 12. Dây chuyền nữ Brillent Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  25.134.783,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 13. Bông tai nữ Csillogo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  37.561.800,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 14. Bông tai nữ Geminos Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  35.289.171,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 15. Nhẫn Iunctura Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  29.868.251,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 16. Nhẫn Lacus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.396 crt - AAA

  36.805.013,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  16.644.824,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 18. Bông tai nữ Mutaio Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  36.015.676,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Persici Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  28.656.937,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 21. Nhẫn Shinnig Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.973.761,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 22. Nhẫn Unmatched Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - AAA

  22.363.477,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 23. Nhẫn Ventus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - AAA

  22.342.532,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 24. Nhẫn Adventure Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  29.365.330,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 25. Bông tai nữ Afflatus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  19.316.794,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 26. Vòng tay Botri Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - AAA

  121.550.649,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - AAA

  23.626.018,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 28. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAA

  21.805.084,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 29. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - AAA

  23.236.585,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 30. Nhẫn Changing Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  19.595.282,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 31. Bông tai nữ Elation Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - AAA

  14.448.891,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  26.725.908,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 33. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  33.217.766,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 34. Bông tai nữ Honear Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  20.423.958,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 35. Nhẫn Honorable Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  22.324.421,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 36. Dây chuyền nữ Ianua Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AAA

  20.641.598,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 37. Nhẫn Intermittent Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  13.350.784,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 38. Bông tai nữ Ladybug Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - AAA

  12.152.771,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 39. Vòng tay nữ Lilium Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - AAA

  21.123.010,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 40. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.302 crt - AAA

  18.701.797,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 41. Bông tai nữ Mirth Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - AAA

  62.071.968,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 42. Bông tai nữ Notatum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - AAA

  21.912.064,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 43. Bông tai nữ Oriri Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - AAA

  29.660.234,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Pallium Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  18.761.513,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 45. Vòng đeo ngón tay Parvus Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - AAA

  21.563.386,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 46. Nhẫn Podend Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - AAA

  22.746.400,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Pinkflower Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - AAA

  13.079.937,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 48. Bông tai nữ Poesiana Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Poesiana

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - AAA

  27.960.997,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫
 49. Nhẫn Ramantical Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - AAA

  12.761.541,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 50. Bông tai nữ Violetlove Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Violetlove

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.712 crt - AAA

  17.714.065,00 ₫
  6.155.631  - 100.414.615  6.155.631 ₫ - 100.414.615 ₫
 51. Bông tai nữ Ricordi Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - AAA

  47.906.092,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 52. Nhẫn Steadiness Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - AAA

  23.864.318,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 53. Nhẫn Twoperson Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Twoperson

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.498 crt - AAA

  18.467.457,00 ₫
  7.987.886  - 114.622.096  7.987.886 ₫ - 114.622.096 ₫
 54. Bông tai nữ Versetto Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.036 crt - AAA

  35.724.168,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 55. Dây chuyền nữ Aenean Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Aenean

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.571 crt - AAA

  45.544.876,00 ₫
  9.967.876  - 63.224.980  9.967.876 ₫ - 63.224.980 ₫
 56. Vòng tay nữ Alphal Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - AAA

  16.380.487,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 57. Vòng tay nữ Arctero Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - AAA

  14.437.569,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 58. Vòng tay nữ Canopisy Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Canopisy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.954.093,00 ₫
  4.258.847  - 52.782.767  4.258.847 ₫ - 52.782.767 ₫
 59. Dây chuyền nữ Dolor Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Dây chuyền nữ Dolor

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - AAA

  28.335.712,00 ₫
  4.732.052  - 76.443.028  4.732.052 ₫ - 76.443.028 ₫
 60. Vòng tay nữ Fenestra Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay nữ Fenestra

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - AAA

  45.676.762,00 ₫
  11.601.453  - 68.895.520  11.601.453 ₫ - 68.895.520 ₫
 61. Bông tai nữ Insignis Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Bông tai nữ Insignis

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - AAA

  35.298.510,00 ₫
  5.561.294  - 93.990.117  5.561.294 ₫ - 93.990.117 ₫

You’ve viewed 60 of 133 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng