Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Experience

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 2. Nhẫn Belatri

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 3. Nhẫn Coccic

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.208 crt - VS

  20.303.392,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 4. Nhẫn Stria

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.37 crt - VS

  29.230.047,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.309 crt - VS

  18.954.531,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 6. Bông tai nữ Ricordi

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  2.2 crt - VS

  52.179.656,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 7. Bông tai nữ Brillante

  Bông tai nữ Brillante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.788 crt - VS

  30.309.477,00 ₫
  9.390.521  - 135.735.199  9.390.521 ₫ - 135.735.199 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.753 crt - VS

  29.595.141,00 ₫
  7.539.586  - 112.442.859  7.539.586 ₫ - 112.442.859 ₫
 9. Bông tai nữ Serenum

  Bông tai nữ Serenum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.636 crt - VS

  29.082.312,00 ₫
  8.281.092  - 136.131.424  8.281.092 ₫ - 136.131.424 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng