Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Pluit Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  14.669.080,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Popularity Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.143 crt - AAA

  13.440.784,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 3. Vòng tay nữ Recital Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - AAA

  15.750.771,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 4. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  22.041.969,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 5. Vòng tay Capellab Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Capellab

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  48.150.336,00 ₫
  17.248.220  - 67.038.927  17.248.220 ₫ - 67.038.927 ₫
 6. Dây chuyền nữ Pluitt Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.023 crt - AAA

  61.285.462,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 7. Nhẫn Pyropus Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  13.673.422,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 8. Nhẫn Lacus Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.396 crt - AAA

  36.805.013,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 9. Nhẫn Singlenesslove Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  17.184.256,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 10. Bông tai nữ Afflatus Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  18.892.267,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 11. Bông tai nữ Lucens Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 12. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AA

  29.712.876,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.572.287,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 14. Bông tai nữ Blenken Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  12.001.922,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 15. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  24.710.257,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 16. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  14.990.869,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 17. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  17.526.990,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 18. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AA

  33.939.176,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Geminos Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  35.289.171,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 21. Bông tai nữ Ignis Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - AAA

  18.264.534,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 22. Nhẫn Iunctura Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - AAA

  29.868.251,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 23. Bông tai nữ Ljus Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - AAA

  27.122.418,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 24. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Sapphire Hồng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  15.908.979,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 25. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AA

  32.393.052,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 26. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AA

  25.034.313,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 27. Nhẫn Rocky Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.283 crt - AAA

  23.514.226,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 28. Nhẫn Shinnig Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.549.235,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 29. Bông tai nữ Skinner Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  19.343.114,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 30. Nhẫn Uniquella Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.206 crt - AAA

  15.412.849,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 31. Nhẫn Unmatched Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - AAA

  22.108.762,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 32. Nhẫn Ventus Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - AAA

  22.342.532,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 33. Nhẫn Adventure Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  28.035.147,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 34. Bông tai nữ Apex Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 35. Dây chuyền nữ Bellator Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.785.583,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 36. Nhẫn Bolshoy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.271 crt - AAA

  21.167.162,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 37. Vòng tay Botri Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - AAA

  112.663.898,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - AAA

  23.314.698,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.562 crt - AAA

  22.786.022,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 40. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAA

  21.635.274,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 41. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - AAA

  20.264.901,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 42. Nhẫn Changing Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  18.944.341,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.202 crt - AAA

  20.594.335,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 44. Dây chuyền nữ Citrum Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  18.798.587,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 45. Bông tai nữ Craze Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AA

  21.222.351,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 46. Bông tai nữ Elation Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - AAA

  14.024.364,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 47. Bông tai nữ Expectance Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  11.123.436,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Sapphire Hồng

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  26.414.588,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 49. Bông tai nữ Extralove Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - AAA

  8.737.598,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 50. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  33.217.766,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 51. Bông tai nữ Honear Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  19.999.431,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 52. Nhẫn Honorable Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AA

  20.513.109,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 53. Dây chuyền nữ Ianua Đá Sapphire Hồng

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AAA

  19.169.907,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 54. Vòng đeo ngón tay Incomparable Đá Sapphire Hồng

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - AAA

  22.608.287,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 55. Nhẫn Intermittent Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  12.841.353,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 56. Bông tai nữ Ladybug Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - AAA

  12.011.262,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 57. Vòng tay nữ Lilium Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - AAA

  20.132.449,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 58. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.302 crt - AAA

  18.362.176,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 59. Bông tai nữ Mirth Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - AAA

  56.807.842,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 60. Bông tai nữ Mondiney Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.308 crt - AAA

  21.018.011,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 61. Bông tai nữ Notatum Đá Sapphire Hồng

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - AAA

  21.912.064,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng