Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Demanding Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.303 crt - AAA

  19.459.434,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 2. Dây chuyền nữ Citrum Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.202 crt - AAA

  12.657.106,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  21.659.894,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 4. Vòng tay nữ Hopeful Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  7.801.659,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 5. Nhẫn Pyropus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  9.909.290,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 6. Nhẫn Ventus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  15.210.491,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 7. Dây chuyền nữ Probus Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.569 crt - AAA

  17.895.761,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 8. Nhẫn Betelges Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  18.012.648,00 ₫
  8.049.018  - 103.824.977  8.049.018 ₫ - 103.824.977 ₫
 9. Nhẫn Iunctura Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  18.858.870,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 10. Nhẫn Lacus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  20.531.505,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 11. Bông tai nữ Pirum Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  17.579.632,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 12. Nhẫn Ferrum Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  17.180.294,00 ₫
  7.824.868  - 103.612.715  7.824.868 ₫ - 103.612.715 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® Subitem Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 14. Bông tai nữ Afflatus Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  16.967.748,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 15. Nhẫn Diverse Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  14.839.457,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Drumstick Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Drumstick

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.281 crt - AAA

  12.822.108,00 ₫
  3.333.945  - 48.721.461  3.333.945 ₫ - 48.721.461 ₫
 17. Bông tai nữ Saccharo Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  15.837.093,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 18. Bông tai nữ Vittela Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  13.325.878,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Roaring Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  12.935.031,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 21. Dây chuyền nữ Decus Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Decus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.083 crt - AAA

  31.505.791,00 ₫
  10.859.382  - 349.484.187  10.859.382 ₫ - 349.484.187 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.376 crt - AAA

  49.120.802,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.004.641  - 408.606.551  16.004.641 ₫ - 408.606.551 ₫
 23. Dây chuyền nữ Wavysea Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AAA

  16.006.054,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 24. Nhẫn Cobswan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  20.904.238,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 25. Dây chuyền nữ Bellator Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.021.435,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 26. Bông tai nữ Expectance Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  10.132.875,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 27. Vòng tay nữ Pluit Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  13.395.500,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 28. Nhẫn Yorqi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Yorqi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  15.602.471,00 ₫
  7.315.436  - 108.664.576  7.315.436 ₫ - 108.664.576 ₫
 29. Dây chuyền nữ Pluitt Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Pluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.023 crt - AAA

  35.021.436,00 ₫
  10.349.384  - 101.950.836  10.349.384 ₫ - 101.950.836 ₫
 30. Vòng đeo ngón tay Popularity Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.143 crt - AAA

  11.374.756,00 ₫
  5.540.067  - 61.372.346  5.540.067 ₫ - 61.372.346 ₫
 31. Bông tai nữ Cucumis Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  10.532.778,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 32. Nhẫn Aerarius Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aerarius

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - AAA

  16.250.298,00 ₫
  8.023.546  - 92.037.295  8.023.546 ₫ - 92.037.295 ₫
 33. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.75 crt - AAA

  17.264.915,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 34. Nhẫn Ramantical Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ramantical

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.089 crt - AAA

  10.865.324,00 ₫
  5.540.067  - 60.947.820  5.540.067 ₫ - 60.947.820 ₫
 35. Nhẫn Brillentella Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Brillentella

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.494 crt - AAA

  21.702.914,00 ₫
  9.455.049  - 138.395.567  9.455.049 ₫ - 138.395.567 ₫
 36. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.312 crt - AA

  23.967.620,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  12.223.241,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 38. Bông tai nữ Blenken Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  9.850.989,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 39. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.639 crt - AAA

  21.908.384,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 40. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  13.038.048,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 41. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  15.206.246,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 42. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.472 crt - AA

  30.005.232,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 43. Bông tai nữ Geminos Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.492 crt - AAA

  18.760.947,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 44. Bông tai nữ Ignis Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  15.321.151,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 45. Bông tai nữ Ljus Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.715 crt - AAA

  20.669.617,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.481 crt - AAA

  15.824.074,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 47. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.146 crt - AA

  27.185.530,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 48. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.933 crt - AA

  21.581.499,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 49. Nhẫn Rocky Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.283 crt - AAA

  17.287.840,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 50. Nhẫn Shinnig Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  20.445.467,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 51. Bông tai nữ Skinner Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  16.739.352,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 52. Nhẫn Uniquella Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  13.261.916,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 53. Nhẫn Unmatched Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.359 crt - AAA

  18.288.024,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 54. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.273 crt - AAA

  19.353.303,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 55. Nhẫn Adventure Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.706 crt - AAA

  19.827.639,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 56. Bông tai nữ Apex Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  9.228.351,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 57. Nhẫn Bolshoy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.271 crt - AAA

  19.582.264,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 58. Vòng tay Botri Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.519 crt - AAA

  78.220.665,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.962 crt - AAA

  18.899.625,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.562 crt - AAA

  17.125.672,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 61. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.762 crt - AAA

  18.012.649,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng